W czwartek 9 kwietnia br. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli odbyła się kolejna rozprawa w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i Aleksandra L., oskarżonych o rzekomą płatną protekcję podczas weryfikacji żołnierzy WSI, prowadzonej przez komisję pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza.

Na rozprawie, z wezwanych świadków stawił się tylko prokurator Andrzej Witkowski. Nie został on jednak przesłuchany, ponieważ Wojciech Sumlińskich zdecydował się wycofać swój wniosek o jego przesłuchanie – dowiedział się bowiem od niego w dniu dzisiejszym, że przesłuchanie go w charakterze świadka mogłoby dotyczyć również sprawy zabójstwa ks.J.Popiełuszki i okoliczności związanych z tą sprawą, co z kolei mogłoby przeszkodzić w przyszłości w powrocie świadka do tej sprawy w charakterze prokuratora. Sąd uznał argumentację Wojciecha Sumlińskiego i postanowił zwolnić świadka.

Następnie Wojciech Sumliński złożył wniosek o umorzenie postępowania karnego wobec jego osoby. Sąd jednak wniosku nie uwzględnił ponieważ po rozpoczęciu przewodu sądowego, postępowania karnego się nie umarza, a ewentualnie wydaje się wyrok uniewinniający.

W dalszej części rozprawy sąd kontynuował przegląd dokumentów, które zamierza zaliczyć do materiału dowodowego.

Kolejna rozprawa odbędzie się w dn. 17.04.2015 r. o godz. 10:00 w sali 29. Zostali na nią wezwani kolejni świadkowie: Andrzej Kowalski i ks. Stanisław Małkowski.  

Więcej na: http://ander.salon24.pl/639711,proces-wojciecha-sumlinskiego-notka-informacyjna

CMWP SDP monitoruje proces na prośbę dziennikarza.