W piątek 11 grudnia b.r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli odbyła się ostatnia rozprawa w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i Aleksandra L., oskarżonych o rzekomą płatną protekcję podczas weryfikacji żołnierzy WSI, prowadzonej przez komisję pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza.

Na rozprawie sąd decydował o tym, jakie materiały mają zostać zaliczone do materiału dowodowego. Przewodniczący oddalił wniosek prokuratury o zaliczenie w poczet dowodów stenogramów rozmów Wojciecha Sumlińskiego z Romanem Giertychem (jego ówczesnym obrońcą) oraz Aleksandra L. ze swoim obrońcą, gdyż rozmowy dotyczyły kwestii obrony i objęte są tajemnicą obrony. Oddalił także wniosek Sumlińskiego o przeprowadzenie dowodów z jego książek.

Następnie sąd zamknął przewód sądowy i udzielił głosu stronom. Pierwszy mowę końcową wygłosił prokurator, który wniósł o uznanie oskarżonych za winnych zarzucanego im czynu i zażądał kary: 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz 340 stawek grzywny w kwocie 160 zł dla Aleksandra L. oraz 2 lat pozbawienia wolności oraz 400 stawek grzywny w kwocie 400 zł dla Wojciecha Sumlińskiego. Obrońca Aleksandra L. przychylił się do wniosku prokuratora w zakresie kary dla jego klienta.

Następnie głos zabrali obrońcy Wojciecha Sumlińskiego. Zdaniem mec. Konstancji Puławskiej i mec. Waldemara Puławskiego proces ma charakter polityczny, a prokuratura nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie winy ich klienta, nie ma motywu. Dlatego też wnieśli o jego uniewinnienie.

Z kolei sam Sumliński, w swojej mowie, m.in. podważał wiarygodność świadków, na zeznaniach, których oparty jest akt oskarżenia.      

Sąd postanowił, że ogłoszenie wyroku nastąpi w dn. 16 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w sali 24 Sądu Rejonowego dla Warszawa Wola, ul. Kocjana 3.

Więcej na: http://ander.salon24.pl/685049,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-11-12-2015-r

CMWP SDP monitoruje proces na prośbę dziennikarza.