W piątek 14 grudnia przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli przy ul. Kocjana 3 odbyła się kolejna rozprawa w procesie Wojciecha Sumlińskiego. Stawił się na niej świadek Wojciech Andrasik, emerytowany żołnierz WSI – były szef jednego z wydziałów. Sędzia najpierw odczytał mu jego zeznania złożone wcześniej w prokuraturze, a następnie świadek odpowiadał na pytania sędziego oraz Sumlińskiego i jego obrońcy. Pozostali świadkowie wezwani na rozprawę nie stawili się.

Następny rozprawa odbyła się dziś – 17 grudnia godz. 11:00. Dokładny opis jej przebiegu można znaleźć pod adresem: http://ander.salon24.pl/

Centrum obserwuje proces na prośbę Wojciech Sumlińskiego.