Bloger Stanisław Olsztyn, oskarżony z powództwa cywilnego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podinspektora Adama Kall o zniesławienie (art. 212 kk) został we wtorek 4 sierpnia uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. Chodzi o „List otwarty do Jerzego Dziewulskiego”, zamieszczony przez Olsztyna (wówczas pracownika policji) na forum internetowym Radia Szczecin. Wyraził w nim  swoje wątpliwości i zastrzeżenia w kwestii niektórych aspektów funkcjonowania logistyki w policji. Po publikacji materiału Stanisław Olsztyn został zwolniony z pracy w policji „z powodu utraty zaufania”. Podinsp. Kall postanowił także wnieść przeciwko niemu do sądu prywatny akt oskarżenia o zniesławienie.

Wczorajszy wyrok nie jest prawomocny.

Proces z ramienia CMWP SDP obserwował Adam Socha.

Więcej: http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/4433-sad-uniewinnil-stanislawa-olsztyna-oskarzonego-o-znieslawienie-przez-zastepce-komendanta-wojewodzkiego-policji-w-olsztynie-najnowsze-slajd.html