Mimo, że Sąd Rejonowy w Nysie uniewinnił Dominikę Wolak – dziennikarkę „Nowin Nyskich” od zarzutu naruszenia miru domowego przychodni weterynaryjnej „Milwet” (art. 193 k.k.), sprawa będzie miała dalszych ciąg. Prokurator bowiem wniósł apelację od wyroku. Rozprawa odwoławcza przed Sądem Okręgowym w Opolu odbędzie się 27 lipca br.  

Prokurator argumentuje w apelacji, m.in., że „Biorąc pod uwagę właściwości osobiste oraz poziom jaki sobą reprezentuje pokrzywdzona (właścicielka przychodni – przyp. red.) nie mogło być mowy o siłowym wyprowadzeniu Dominiki Wolak”.

„Zastanawia mnie fakt, skąd Pan prokurator zna tak dobrze właściwości osobiste oraz poziom jaki reprezentuje sobą pokrzywdzona”? – podkreśla dziennikarka.

Do zajścia, które stało się przyczyną procesu doszło podczas wizyty red. Wolak w przychodni w lipcu ub.r.  Badała wówczas warunki w jakich były przetrzymywane bezdomne koty. Gdy dziennikarka próbowała udokumentować stan znajdujących się tam zwierząt, została zmuszona do wyjścia przez personel placówki. Z relacji red. Wolak wynika, że była szarpana i popychana, jak również, że próbowano później zablokować opublikowanie przez nią artykułu prasowego na temat przychodni, co uniemożliwiłoby jej wykonywanie obowiązków zawodowych. Właścicielka przychodni z kolei zarzuciła dziennikarce nieopuszczenie placówki wbrew jej żądaniom i złożyła zawiadomiła na policję. Ostatecznie nyska policja postawiła Dorocie Wolak zarzut z art. 193 kk tj. „naruszenia miru domowego”, od którego Sąd Rejonowy w Nysie uniewinnił ją w marcu br.

Dodatkowo dziennikarka poinformowała, że złożone przez nią doniesienie na policję w sprawie tłumienia krytyki prasowej z art.44 Prawa Prasowego oraz w sprawie szantażowania jej przez właścicielkę przychodni  zostało umorzone na wniosek nyskiej prokuratury wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Dziennikarka odwołała się od tego postanowienia.

Przypomnijmy, że CMWP SDP wystosowało swoje  stanowisko w sprawie. Zostało ono wysłane do Prokuratury Rejonowej w Nysie, która w odpowiedzi poinformowała, że „nadzoruje dochodzenie o czyn z art. 44 ust 1 ustawy prawo  prasowe (utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej – Przyp. Red.),popełniony na szkodę Dominiki Wolak. Jak informowała Prokuratura, stanowisko zostało włączone w poczet materiału dowodowego.

Pełna treść stanowiska – http://sdp.pl/informacje/13799,cmwp-sdp-w-sprawie-dziennikarki-oskarzonej-z-art-193-kk,1486388145

CMWP SDP będzie monitorować proces.

PW