CMWP SDP z oburzeniem i smutkiem przyjmuje wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH), który oznacza, iż niemiecka telewizja publiczna Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), potentat na rynku mediów w Europie, nie musi przepraszać byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz Karola Tendery za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”, a on jako wnioskodawca musi dodatkowo zapłacić 4 tysiące euro kosztów sądowych.

Postępowanie niemieckiej telewizji publicznej ZDF w tej sprawie budzi zdumienie i oburzenie, gdyż brak właściwej reakcji tej stacji na oczywisty błąd dziennikarski popełniony na jej stronach internetowych w 2013 r. najpierw wprowadził setki tysięcy jej odbiorców w błąd, a potem poprzez manipulacje i wykorzystywanie wszelkiego rodzaju prawniczych wybiegów doprowadził do sytuacji, w której 96-letni były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenach okupowanej przez Niemców Polski musi ponieść dotkliwą karę finansową za to, iż domagał się publikacji prawdy historycznej i przeprosin.

 15 lipca 2013 r. niemiecka telewizja ZDF umieściła na swojej stronie internetowej zdf.de informację o programie dotyczącym wyzwolenia obozów koncentracyjnych Majdanka i Auschwitz i użyła w niej sformułowania „polskie obozy zagłady”. Pan Karol Tendera domagał się przeprosin i sądowego zakazu posługiwania się tego typu określeniami. W ocenie byłego więźnia publikacja naruszyła jego poczucie przynależności narodowej i godność narodową, które powinny być chronione przez prawo na zasadzie przewidzianej dla dóbr osobistych. W grudniu 2016 r. krakowski Sąd Apelacyjny nakazał niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF umieszczenie przeprosin za użycie określenia „polskie obozy” na stronie głównej serwisu internetowego tej stacji. W wyroku polski sąd zobowiązał ZDF do publicznego przeproszenia p. Tendery za naruszenie jego dóbr osobistych przez użycie tego sformułowania i uznał, że w takim przypadku przeprosiny listowne nie wystarczą. Oświadczenie w tej sprawie zostało jednak zamieszczone nie na stronie głównej, lecz na jednej z zakładek portalu ZDF. 27 stycznia 2017 roku sąd w Moguncji nadał klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Z kolei w listopadzie 2017 roku Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji orzekł, że telewizja ZDF musi przeprosić za nazwanie obozów zagłady „polskimi”. Było to pierwsze takie postanowienie, które zapadło na terenie Niemiec.

Pomimo, iż wyrok ten tylko potwierdził oczywisty historyczny fakt, telewizja ZDF wniosła odwołanie do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe, a ten przyznał jej rację. Postanowienia polskiego sądu nie mogą być stosowane w Niemczech, gdyż byłoby to ”oczywistym naruszeniem fundamentalnego prawa wolności opinii oraz mediów” – głosi wyrok wydany przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości na niejawnym posiedzeniu 19 lipca 2018 r. Wyrok ten został opublikowany 22 sierpnia b.r. BGH anulował w ten sposób decyzje niższych niemieckich instancji w tej sprawie i oddalił wniosek 96-letniego Karola Tendery, byłego więźnia niemieckiego obozu Auschwitz i uczestnika obozowej konspiracji. Zgodnie z wyrokiem sądu w Karlsruhe koszty postępowania, wycenione na 4 tys. euro, poniesie wnioskodawca.

Mając powyższe na uwadze, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko działaniom telewizji ZDF w przedmiotowej sprawie oraz stoi na stanowisku, że powinny one zostać jak najmocniej napiętnowane przez opinię publiczną oraz międzynarodowe organizacje dziennikarskie, tak aby skandaliczne, fałszywe informacje na temat zbrodni obozów koncentracyjnych nie mogły być już nigdy rozpowszechniane, a zasługujący na szacunek i wsparcie współczesnych społeczeństw ofiary niemieckich zbrodni nie były poniżane przez media jakiegokolwiek państwa.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyrektor CMWP SDP

 

Warszawa 23 sierpnia 2018 r.

 

na zdjęciu p. Karol Tendera (po prawej) i mec. Lech Obara podczas rozprawy w grudniu 2016 r. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie; źródło: zrzut ekranu z portalu polskieradio24.pl