CMWP SDP protestuje przeciwko aresztowaniu 25 maja b.r. w Leeds dziennikarza i działacza społecznego Stephena Christophera Yaxleya, publikującego pod pseudonimem Tommy Robinson. Filmował on proces gangu muzułmańskich gwałcicieli dla kanadyjskiego portalu „The Rebel Media” i został zatrzymany pod zarzutem zakłócania spokoju przez policję, choć był jedynym człowiekiem obecnym z kamerą przed budynkiem sądu. Tommy Robinson został w trybie przyspieszonym skazany na 13 miesięcy więzienia, a dodatkowo został wydany nakaz sądowy o wstrzymaniu publikacji informacji o nim (gag order), stąd brak informacji o tym zdarzeniu w powszechnie dostępnych środkach społecznego komunikowania. Sytuacja ta stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia dziennikarza ze względu na wrogość muzułmańskich osadzonych w brytyjskich więzieniach w stosunku do niego. Tommy Robinson od lat jako jeden z niewielu stara się przekazywać opinii publicznej informacje o aktach przemocy, jakich dopuszczają się muzułmanie w Wielkiej Brytanii, w Polsce jest znany m.in. z relacjonowania Marszy Niepodległości.

Jak wielokrotnie podkreślał Europejski Trybunał Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa. CMWP SDP apeluje do wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii o unieważnienie zarzutów wobec dziennikarza i odstąpienie od wymierzania mu kary.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa SDP

 

Warszawa, 29 maja 2018 r.