Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego przykładem jest atak na reporterkę TVP Info, który miał miejsce 8 grudnia 2017 r., przed Sejmem. Doszło do niego w trakcie manifestacji organizacji Obywatele RP, w czasie gdy posłowie głosowali nad ustawami o SN i KRS. Reporterka została w skandaliczny sposób znieważona przez biorących udział w manifestacji członków tej organizacji i osoby przez nich wynajęte i opłacane (ochroniarze). Skierowano do niej szereg wulgarnych i agresywnych sformułowań w sposób, który uniemożliwiał jej wykonywanie zawodowych obowiązków. Była to sytuacja skrajnie dla niej niebezpieczna, bo wtedy, gdy nagle znalazła się w grupie atakujących ją bezpośrednio osób, pracowała indywidualnie. To kolejny atak na dziennikarza, do którego dochodzi w czasie manifestacji organizacji Obywatele RP. CMWP SDP stanowczo przypomina, że ataki na dziennikarza wykonującego swoje obowiązki są jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy dziennikarzy relacjonujących wszelkie wydarzenia, w tym te wywołujące silne społeczne emocje, jest podstawowym obowiązkiem organizatorów tych wydarzeń. Tolerowanie sytuacji, w której profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziennikarzy jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie. Wykonując swoje zawodowe obowiązki dziennikarze muszą mieć zapewnione bezpieczne i godne warunki pracy. CMWP SDP apeluje do władz i organizacji publicznych, by podjęły działania zapobiegające wszelkim atakom na znajdujących się w pracy dziennikarzy.

dr Jolanta Hajdasz
dyrektor
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP