Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko nieuzasadnionemu podważaniu wiarygodności osób pracujących w środkach masowego komunikowania przez polityków, czego jaskrawym przykładem jest aktualna kampania bilboardowa polityków Platformy Obywatelskiej. W kampanii tej pomówiono założyciela i dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam o. Tadeusza Rydzyka poprzez kłamliwe informowanie opinii publicznej, iż „Tadeusz Rydzyk wziął dotacji 94 mln zł!”. Założyciel w/w mediów będąc zakonnikiem nie posiada majątku osobistego, nie pobiera wynagrodzenia i jako osoba prywatna nie otrzymuje żadnych środków z dotacji. Napis umieszczony przez polityków PO na bilbordach jest więc świadomą manipulacją i zniesławieniem o. Tadeusza Rydzyka. Stawiany mu przez polityków PO nieprawdziwy zarzut osobistego wykorzystywania przez niego funduszy pochodzących z publicznych dotacji jest dla niego wyjątkowo dokuczliwy, ponieważ podważa jego wiarygodność i moralność, cechy niezbędne zarówno w pełnieniu funkcji duszpasterskiej, jak i dziennikarskiej. Takie działania polityków w niepodważalny sposób naruszają zasadę wolności słowa, która jest podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca. CMWP SDP apeluje do władz i organizacji publicznych, by podjęły działania zapobiegające w przyszłości takim i podobnym, brutalnym atakom politycznym na osoby pracujące w mediach.

dr Jolanta Hajdasz
dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
Warszawa, 9 kwietnia 2018 r.