Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko używaniu słów uważanych powszechnie za obraźliwe przez polityków w stosunku do dziennikarzy w wypowiedziach publicznych, w tym także w mediach społecznościowych, czego przykładem jest określenie „bura suka” użyte przez byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 8.02.2018 w stosunku do dziennikarki śledczej Telewizji Polskiej red. Anity Gargas. Odnosząc się do wypowiedzi red. Gargas wygłoszonej na antenie  Polskiego Radia w w/w dniu, w której krytycznie oceniła ona działania polskiej dyplomacji związane z brakiem starań o zwrot do Polski wraku samolotu TU 154M w czasie, gdy jej prace nadzorował minister Radosław Sikorski, polityk nazwał dziennikarkę określeniem wyjątkowo wulgarnym, którego obraźliwa wymowa jest bezsporna. Szczególnego znaczenia nadaje tej sytuacji temat komentowanej w tak skandaliczny sposób dziennikarskiej opinii. Wypowiedź red. Gargas dotyczyła jednej z największych tragedii państwa polskiego po II wojnie światowej, której okoliczności do dziś nie zostały wyjaśnione. Społeczeństwo ma prawo oczekiwać wyjątkowego szacunku i powagi w omawianiu tego tematu, szczególnie od osób pełniących (zarówno w przeszłości, jak i obecnie)  jedne  z najważniejszych funkcji w naszym państwie.

dr Jolanta Hajdasz
dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP