CMWP SDP wyraża protest przeciwko aresztowaniu w marcu b.r. 23 dziennikarzy obywatelskich przez Sąd Rejonowy w Symferopolu i apeluje do społeczności międzynarodowej o wykorzystanie wszelkich dostępnych mechanizmów obrony dziennikarzy oraz o wsparcie protestów przeciwko ich prześladowaniu.

Aresztowani to osoby przełamujące rosyjską blokadę informacyjną na Krymie. Oskarża się ich o członkostwo w zakazanej w Rosji Partii Odrodzenia Islamskiego (Hizb ut-Tahrir). Grożą im kary od 10 do 20 lat więzienia i od 500 tys. do miliona rubli grzywny. Ponad połowa aresztowanych to aktywiści „Krymskiej Solidarności”, organizacji powstałej w 2016 roku jako wsparcie dla rodzin represjonowanych Tatarów krymskich. Jak informują polskie media oskarżeni nagrywali na telefony komórkowe wydarzenia związane z więźniami politycznymi oraz przypadki łamania praw człowieka przez władze Krymu, a ich nagrania i wpisy do mediów społecznościowych były często jedynym źródłem informacji o opisywanych przez nich wydarzeniach. Wśród aresztowanych jest m.in. Remzi Bekirow, który od czterech lat relacjonował procesy więźniów politycznych. Podczas przeszukiwania jego domu FSB zarekwirowało jego legitymację prasową i dokumenty poświadczające prawo do wykonywania zawodu dziennikarza. Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku, po interwencji zbrojnej i referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne. Tatarzy krymscy, którzy stanowią 12 proc. mieszkańców półwyspu, byli przeciwni nielegalnemu plebiscytowi. Ich społeczność w większości zbojkotowała głosowanie, narażając się na represje ze strony rosyjskich władz.

 

CMWP SDP przypomina, że wolność i niezależność dziennikarzy, w tym dziennikarzy obywatelskich, jest podstawowym elementem respektowania zasady wolności słowa w demokratycznym społeczeństwie. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

 

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Warszawa, 9 kwietnia 2019 r.