Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko manipulacjom zawartym w opracowaniu pt. „Raport nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” fundacji „Nie lękajcie się” z 19 lutego 2019 r. i apeluje do dziennikarzy o rzetelność i jak najdalej posuniętą ostrożność przy jego omawianiu w środkach masowego komunikowania.

Raport ten zawiera szereg nieprawdziwych, niepełnych i zmanipulowanych informacji oraz stawia bezpodstawne zarzuty polskim duchownym katolickim. Oficjalny protest przeciwko zawartym w nim informacjom wyrazili do dnia dzisiejszego przedstawiciele m.in. Archidiecezji Krakowskiej, Wrocławskiej i Warmińskiej oraz Diecezji Toruńskiej i Opolskiej.

„Raport” ten m.in. ujawnia nazwiska 24 polskich hierarchów, wśród nich dwóch kardynałów, którym zarzuca m.in. ukrywanie pedofilii. Wbrew faktom „Raport” sugeruje także, iż „w związku z niezwykle uprzywilejowaną pozycją kościoła katolickiego w Polsce przemoc seksualna duchownych wobec dzieci pozostaje tematem tabu, którego poruszanie wiąże się z ostracyzmem społecznym” oraz insynuuje, iż „pomimo tego, że w polskich środkach masowego przekazu prawie codziennie mówi się o nadużyciach duchownych wobec dzieci, biskupi wciąż nie robią w tej sprawie nic”. Nawet powierzchowna znajomość tego tematu pozwala stwierdzić, iż nie jest to prawda.

Lektura tego „Raportu” upoważnia także do stwierdzenia, iż jest on przygotowany na podstawie tendencyjnie wyselekcjonowanych faktów oraz ich opisów, które budzą wątpliwości dotyczące obiektywizmu autorów „Raportu”. Generalizowanie ocen na podstawie pojedynczych zdarzeń przy jednoczesnym pomijaniu opisu zjawisk niepasujących do postawionej przez autorów „Raportu” tezy o rzekomym ukrywaniu przez hierarchów kościelnych w Polsce księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci upoważniają do twierdzenia, iż „Raport” ten jest jedynie politycznym narzędziem mającym skompromitować Kościół katolicki i jego księży w Polsce . Świadczy o tym także bardzo jednostronny dobór informacji o opisywanych w „Raporcie” zdarzeniach, w których całkowicie pominięto publikacje ukazujące się w mediach o innej niż liberalna i lewicowa orientacja światopoglądowa.Wnioski, jakie na podstawie przeprowadzonych „analiz” wyciągają Autorzy tego „Raportu”, świadczą o całkowitej ignorancji przez nich realnej skali i rzeczywistej reakcji polskiego Kościoła i jego hierarchów na wszelkiego rodzaju nadużycia seksualne, których miałyby się dopuszczać osoby duchowne.

CMWP SDP przypomina iż tendencyjne przedstawianie trudnych i złożonych problemów społecznych jest manipulacją, która wprowadza w błąd odbiorców mediów. Takie działanie zagraża wolności słowa i psuje debatę publiczną. W demokratycznym kraju nigdy nie powinno mieć miejsca.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa, 25 luty 2019 r.

Dodatkowe informacje :

http://nielekajciesie.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/Report_POLISH.pdf?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul

https://diecezja.pl/aktualnosci/pilne-komunikat-biura-prasowego-archidiecezji-krakowskiej/

https://ekai.pl/oswiadczenie-torunskiej-kurii-ws-raportu-o-przemocy-seksualnej-ksiezy/

https://ekai.pl/w-raporcie-fundacji-nie-lekajcie-sie-przekazano-nieprawdziwe-informacje/

http://archwarmia.pl/aktualnosci/oswiadczenie-kurii-archidiecezji-warminskiej-2/

http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/ogolne/4650-oswiadczenie-b-p-2019

https://episkopat.pl/rzecznik-kep-bedzie-odpowiedz-na-raport-nt-wykorzystywania-seksualnego-maloletnich-przez-duchownych/