CMWP SDP Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o odsunięciu od pracy w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP S.A. red. Doroty Roman, współautora tego programu od 17 lat, a obecnie szefa tego zespołu.

CMWP SDP Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o odsunięciu od pracy w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP S.A. red. Doroty Roman, współautora tego programu od 17 lat, a obecnie szefa tego zespołu.

Dziennikarskie osiągnięcia i doświadczenie p. Red. Doroty Roman są bardzo duże, ale jej losy zawodowe są przykładem patologicznego traktowania dziennikarzy przez telewizję publiczną od wielu lat. Red. Dorota Roman związana jest z TVP od 1992 r, pełniła w tej instytucji szereg odpowiedzialnych funkcji także wtedy, gdy została zwolniona z pracy etatowej i mogła ją kontynuować tylko za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej ze wszystkimi negatywnymi dla pracownika konsekwencjami tego faktu. Obecnie wykorzystując uprzywilejowaną pozycję pracodawcy wobec tak zatrudnionego dziennikarza pozbawia się go pracy bez żadnego socjalnego zabezpieczenia i bez próby racjonalnego uzasadnienia tego działania. Jest to szczególnie bulwersujące w sytuacji, gdy oceny kierowanego przez nią programu są bardzo wysokie, zarówno merytoryczna, (wyrażona w ilości ogólnopolskich nagród dziennikarskich dla Magazynu Ekspresu Reporterów) jak i komercyjna (wyniki oglądalności Magazynu Ekspresu Reporterów).

Przedmiotowe traktowanie dziennikarzy oraz redaktorów decydujących o kształcie audycji i nieuzasadnione odsuwanie ich od pracy zagraża wolności słowa i psuje debatę
publiczną w Polsce. CMWP SDP apeluje do kierownictwa Telewizji Polskiej S.A. o wyjaśnienie i polubowne zakończenie tej sprawy.

dr Jolanta Hajdasz
dyrektor
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP