Warszawa, 09.02.2011 r.

 

 

 

PROTEST

 

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko zatrzymaniu dwójki polskich dziennikarzy Piotra Falkowskiego i Marka Borawskiego na terenie Rosji w okolicach Centrum Dowództwa Wojsk Obrony Powietrzno-Kosmicznej. Według przekazanych nam informacji obaj dziennikarze zostali zatrzymani podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, co więcej skonfiskowano im materiały dziennikarskie. Tego rodzaju działania są rażącym naruszeniem zasady wolności słowa.

  

Wiktor Świetlik,

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP