OŚWIADCZENIE

 

W związku z zatrzymaniem dziennikarzy Jana Pawlickiego (TV Republika), Tomasza Gzella (PAP), Hanny Dobrowolskiej (Solidarni 2010) i Witolda Zielińskiego (Niepoprawne Radio PL) – podczas wykonywania przez nich obowiązków zawodowych w czasie protestu w Państwowej Komisji Wyborczej, w dniu 20 listopada 2014r. zdecydowanie protestujemy.

Odebranie przez policję reporterskich materiałów oraz postawienie tym dziennikarzom zarzutów karnych, narusza fundamenty demokracji. Odbieramy to jako działanie mające na celu uniemożliwienie kontroli władzy przez obywateli oraz zastraszenie wszystkich pracowników mediów.

 Działania te naruszają, gwarantowane przez Konstytucję, prawo obywateli do informacji oraz są formą cenzury. Postępowanie funkcjonariuszy policji w stosunku do dziennikarzy budzi nasze najgorsze wspomnienia ze stanu wojennego.

Żądamy, aby przestrzegane były w Polsce prawa obywateli do niezależnej od rządzących informacji oraz prawo dziennikarzy do swobodnego zbierania i przekazywania informacji.

Domagamy się odstąpienia od stosowania jakichkolwiek sankcji karnych wobec dziennikarzy zatrzymanych podczas wykonywania przez nich obowiązków zawodowych w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, w dniu 20 listopada oraz ukarania osób odpowiedzialnych za przeprowadzone tam działania policji.

 

 

Członkowie Koła SWS w Szczecinie –  działacze SOLIDARNOŚCI,

Opozycyjni Dziennikarze, Drukarze i Kolporterzy prasy podziemnej

w latach lat 1982-1989:

 

Marek Adamkiewicz

Agnieszka Dąbrowska

Leszek Duklanowski

Wojciech Duklanowski

Danuta Jeżowska Kaczanowska

Wojciech Klukowski

Piotr Mync

Andrzej Piotrowski

Grzegorz Prątnicki

Krzysztof Skarbek

Ks. Waldemar Szczurowski

Tomasz Zieliński