Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przedstawia raport DZIENNIKARZE W SĄDACH, PROKURATURACH obejmujący postępowania cywilne oraz karne prowadzone na gruncie przepisów prawa prasowego, prawa karnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz prawa cywilnego z lat 2005-2006.

Raport do pobrania tutaj.