Daniel Możwiłło jest oskarżony o czyn z art. 212 KK. Rozprawa (sygn. akt: IIK 19/18) odbyła się 29.10.2018 r. w Sądzie Rejonowym w Oleśnie. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest obserwatorem tych spraw. Na rozprawie CMWP SDP reprezentowała ponownie red. Halina Żwirska.

Sprawę prowadził SSR p. Daniel Dorożyński-przewodniczący; p. Klaudiusz Małek radca prawny jest pełnomocnik powoda. Podczas rozprawy był przesłuchany oskarżyciel prywatny p. Zdzisław Szuba – obecnie pełniący obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa,

w drugiej połowie 2017 r. był zastępcą Wójta Gminy Zębowice; świadek p. Maria Batkowska przewodnicząca Komisji Przetargowej.

Zdzisław Szuba za zgodą stron został zwolniony z przyrzeczenia mówienia prawdy. Powiedział, że poczuł się dotknięty oskarżeniem, iż przetarg na wiatę był ustawiony oraz  tym, że  na końcu artykułu autor red. Daniel Możwiłło napisał, że będzie teraz sprawdzał hamulce w swoim samochodzie. Pan Zdzisław Szuba funkcję  zastępcy wójta pełnił od 10 dni, tj. od 16.08.2017 r. Wójt gminy Waldemar Czaja był na urlopie. Jako pełniący obowiązki wójta był obecny przy pracach komisji przetargowej

w czasie otwierania kopert. Była tylko jedna koperta z ofertą złożoną przez firmę Modern-Bud.

ze Starokrzepic. Firma na wykonanie inwestycji przeznaczyła 410 tys. zł. Gmina na budowę wiaty

z zapleczem przeznaczyła 200 tys. zł  i na taką kwotę był opracowany kosztorys. Projekt uchwały podpisany przez Zastępcę Wójta został opublikowany na BIP 24.08.2017 r. Otwarcie ofert przetargowych  odbyło się 25.08.2017 r. o godz. 10:00. 29.08.2017 r. zaplanowana była sesja Rady Gminy, na której miano podjąć uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy i zwiększenie nakładów

na realizację inwestycji do 400 tys. zł. Pan Szuba był przy otwarciu koperty przetargowej, podpisał zawiadomienie informujące, która firma wygrała przetarg lecz nie pamięta na jaką kwotę była oferta.

Sędzia stwierdził, że p. Szuba dokonywał oceny ofert i podpisał dokument w tej sprawie a nie pamięta co było w tym dokumencie. Sędzia wyraził wątpliwość po co w ogóle osoba pełniąca funkcję zastępcy wójta gminy była przy otwarciu koperty. Zasępca wójta nie potrafił również podać informacji kiedy Wójt  Gminy wróci do pracy po urlopie. Na temat kosztorysu inwestycji także nic nie wiedział,  nie potrafił powiedzieć kiedy i kto podjął decyzję o podwyższeniu kwoty na inwestycję do 400 tys. zł. Zdzisław Szuba funkcję zastępcy wójta pełnił przez 5 miesięcy, do połowy stycznia 2018 r.

Z akt prokuratorskich nr 1061/2017 – z zeznań na policji złożonych 30.11.2017 r. wynika, że 26.08.2017 r .p. Szuba był odpowiedzialny za przetarg, w czasie nieobecności Wójta Gminy. Zeznał także, ze kwota została powiększona i sporządzony został drugi dodatkowy kosztorys  i 24.08.2017 r. na BIP ukazał się projekt kosztorysu ze zwiększoną kwotą do 400 tys. zł. Takie dokumenty do BIP podpisał. Po okazaniu dokumentu przez Sędziego potwierdził, że ten dokument podpisał. Na pytanie Sędziego dlaczego są dwa dokumenty podpisane? – nie odpowiedział.

Świadek Maria Batkowska była przewodniczącą komisji przetargowej. Sporządzała specyfikację, brała udział w przetargu, zajmowała się całą procedurą przetargową: ogłoszenie, specyfikacja wszystkich dokumentów przetargowych i ogłoszenie przetargu. Na początku było 200 tys. zł,

potem doszły inne prace, lecz nie pamięta kiedy to było. Kosztorys inwestorski pojawił się przed zamówieniem ale nie pamięta kiedy. Po ogłoszeniu przetargu słyszała, że kosztorys został zmieniony. Nie wie kto podjął decyzję o zmianie oferty. Nie wie także czy firma Modern-Bud kontaktowała się

z kimś z urzędu, ani czy ktoś z pracowników kontaktował się z tą firmą. Zdzisław Szuba nie przekazywał żadnych informacji dotyczących przetargu, nie wie kto wykonał projekt inwestorski i na podstawie czego oszacowano jego wartość. Nie wie za co odpowiadał zastępca wójta p. Zdzisław Szuba i myśli, że świadomie podpisał dokumenty przetargowe. Świadek Maria omówiła całą procedurę związaną z przetargiem. Jako osoba odpowiedzialna za przetargi czuje się urażona wpisem red. Możwiłło na Facebooku.

Pełnomocnik powoda złożył wniosek o przesłuchanie wójta gminy Waldemara Czaję.

Sąd postanowił

  • Dopuścić do przesłuchania świadka wójta gminy Waldemara Czaję na okoliczność prowadzenia procedury przetargowej.
  • Wezwać na świadka Waldemara Czaję.
  • Termin kolejnej rozprawy ustala się na 30.11.2018 r., godz. 10:30.
  • W przeddzień rozprawy należy skontaktować się z kancelarią Sądu z zapytaniem czy sprawa odbędzie się w wyznaczonym terminie.