8 sierpnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie Gminy Nadarzyn, która wystąpiła przeciwko p. Wiktorowi Majewskiemu z Nadarzyna, redaktorowi naczelnemu portalowi Nadarzyn.TV, o opublikowanie sprostowania. CMWP SDP jest obserwatorem tej sprawy, Centrum  reprezentowała na tej rozprawie Agnieszka Kaczorowska.

Sporne sprostowanie miało dotyczyć zamieszczenia rzekomo nieprawdziwych/nieścisłych informacji zawartych w artykule pt. „Tomasz M. pozostaje w Urzędzie Gminy”. Tomasz M. był wice-wójtem Gminy Nadarzyn, kiedy funkcję wójta sprawował nieżyjący już p. Janusz Grzyb, autor artykułu użył określenia „Tomasz M.” z tego względu, że jest on karany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Stronę pozywającą reprezentował wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Jarosław Zwoliński oraz jego pełnomocnik Krzysztof Zygrzak, który w przeszłości pełnił funkcję burmistrza Bemowa. Skład sędziowski był jednoosobowy. Na wstępie rozprawy ustalono, iż do dnia rozprawy do sądu nie wpłynęła odpowiedź na pozew z wnioskami dowodowymi, która została wysłana w zakreślonym przez sąd terminie, tj. 6 sierpnia br. Odpowiedź ta zawiera wniosek o oddalenie powództwa oraz wniosek o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków na okoliczność prawdziwości zawartych w artykule informacji.  Brak tego dokumentu skutkował tym, iż na rozprawę 8.sierpnia b.r. nie zostali wezwani świadkowie, których zeznania mogły potwierdzić prawdziwość zawartych w artykule informacji. Po przesłuchaniu jednego świadka oraz  pozywającego (wójta gminy Nadarzyn), sąd postanowił odroczyć rozprawę do 20.08.18,  uznać strony za zawiadomione, oraz wezwać na rozprawę 3 kolejnych świadków. Sąd stwierdził, że będzie dążył do tego,  aby ta kolejna sprawa skończyła się wyrokiem. Po czym poprosił strony aby pozostały w Sali rozpraw ze względu na toczące się inne sprawy pomiędzy tymi samymi stronami. Przedstawiciel CMWP SDP opuścił salę rozpraw.