„Republika Europejska” czy Europa narodów?

Pięćdziesiąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich i trzyletnia obecność Polski w Unii Europejskiej to dobry moment do przyjrzenia się prognozom dla wspólnej Europy.
Z jednej strony szef belgijskiego rządu Guy Verhofstadt śmiało zaproponował niedawno w Warszawie projekt stworzenia „Republiki Europejskiej”. Chce, by nowy organizm polityczny miał wspólny rząd i prezydenta.
Z drugiej – mamy całą plejadę polityków (polskich, czeskich, brytyjskich czy duńskich), którzy chcą, by Unia pozostała związkiem niezależnych państw.
Papierkiem lakmusowym dla określania się polityków wobec tych dwu koncepcji jest w dużej mierze stosunek do Konstytucji dla Europy.
Podyskutujmy o tym, w jakich strukturach znajdziemy się w Europie za kilka, kilkanaście lat.
Spróbujmy ocenić, jakie były te trzy lata polskiej obecności w Unii.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wraz z Polską Fundacją imienia Roberta Schumana zapraszają do wzięcia udziału w panelu dziennikarskim w ramachXIV Polskich Spotkań Europejskich.

Zaproszeni goście:

prof. Antoni Kamiński,  Instytut Studiów Politycznych PAN
red. Marek Magierowski, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”
red. Łukasz Warzecha, zastępca redaktora naczelnego „Faktu”
red. Paweł Wroński, redaktor i publicysta „Gazety Wyborczej”
red. Marek Sarjusz-Wolski, redaktor naczelnymagazynu „Unia & Polska”

Dyskusję poprowadzi Miłosz Marczuk, dyr. CMWP SDP.
 

Spotkanie odbędzie się
8 maja /wtorek/ o godz. 18.30
w Centrum Prasowym Foksal Domu Dziennikarza
ul. Foksal 3/5, sala A na I piętrze

Serdecznie zapraszamy
Prezes SDP
Krystyna Mokrosińska

Dyrektor CMWP SDP
Miłosz Marczuk