Dnia 6 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV WC, w składzie sędzia Robert Masznicz, ogłosił wyrok w imieniu RP, w sprawie z powództwa Gminy Nadarzyn przeciwko pozwanemu Wiktorowi Majewskiemu, redaktorowi naczelnemu Nadarzyn.TV o opublikowanie sprostowania:

  1. Nakazuje redaktorowi naczelnemu Nadarzyn.TV opublikowanie sprostowania o treści następującej (cyt. niedosłowny – CMWP)

Prostuję nieprawdziwe/nieścisłe informacje zawarte w artykule pt. „Tomasz M. pozostaje w urzędzie Gminy Nadarzyn” zamieszczonym na portalu Nadarzyn.TV z dnia 10.05.18 r. Wbrew twierdzeniom autora w sprawie ponownego zatrudnienia Tomasza M. w urzędzie gminy Nadarzyn, zwracali się do tego urzędu zarówno radni jak i sołtysi, aby dla efektywnej realizacji inwestycji wykorzystać wiedzę i doświadczenie byłego wice-wójta. Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński

  1. W pozostałym zakresie powództwo oddala.
  2. Orzeka o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania procesowego.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że informacje, które powód chce prostować, są nieprawdziwe/nieścisłe, i powód udowodnił, że do wójta gminy Nadarzyn zwrócili się radni, sołtysi o przywrócenie Tomasza M. do pracy w urzędzie. Między powodem a pozwanym doszło do nieporozumienia, rozminięcia się w twierdzeniach. Pozwany twierdził w swoim artykule, że rzeczywistym motywem ponownego zatrudnienia Tomasza M. nie były złożone podania radnych i sołtysów, tylko układy personalne, układy, które powodowały taką konfigurację zależności, że powinien być zatrudniony Tomasz M.Powodowi nie chodzi o ujawnienie prawdziwych motywacji zatrudnienia Tomasza M., a tylko, że radni, sołtysi zwracali się do wójta w sprawie zatrudnienia Tomasza M.Trzeba stwierdzić, że rację mają obie strony. Nie wiadomo bowiem co było przyczyną ponownego zatrudnienia Tomasza M. Pozwany twierdzi, że motywacje były inne, powód zaś twierdzi, że były osoby, które złożyły podania w sprawie przywrócenia Tomasz M. do pracy.

Sprawę obserwowała Agnieszka Kaczorowska