Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn (PKN) sp. z o.o. przeciwko Wiktorowi Majewskiemu, redaktorowi naczelnemu portalu Nadarzyn.TV wytoczone mu o opublikowanie sprostowania rzekomo nieścisłych/nieprawdziwych informacji zawartych w artykule Krzysztofa Brańskiego, b. prezesa PKN, który to artykuł ukazał się w czerwcu br. na obywatelskim portalu Nadarzyn.TV. Wiktor Majewski jest jego właścicielem i redaktorem naczelnym. Od kilku miesięcy Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP udziela mu bezpłatnej pomocy prawnej oraz jako amicus curiae jest  obserwatorem procesów, jakie po jego publikacjach ujawniających nieprawidłowości w gminie Nadarzyn wytaczają mu władze gminy i zależne od nich podmioty np. spółki komunalne. W sprawie, o której mowa w tym wypadku, wyrok zapadł 24 sierpnia b.r., toczyła się ona w IV Wydziale Cywilnym SO w Warszawie. Wyrok ogłosił sędzia Robert Masznicz.

W ustnym uzasadnieniu wyroku  sędzia wyjaśnił, iż nie ma podstaw do żądania opublikowania sprostowania w tej sprawie, gdyż dotyczyć ono może jedynie informacji nieścisłych lub nieprawdziwych, a w tym wypadku ich nie ma, bo to powód powinien wykazać, czy publikacja zawierała informacje nieścisłe bądź nieprawdziwe, a nie jest istotne, czy ktoś poczuł się nimi urażony, czy nie. Sąd wyraźnie zaznaczył, iż nie podziela wykładni prawa prasowego, wg której można żądać sprostowania wiadomości niezależnie od tego, czy one są prawdziwe, czy nie. Sąd zasądził także na rzecz red. Majewskiego zwrot kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Druga z rozpatrywanych tego dnia sprawa z powództwa gminy Nadarzyn przeciwko red. Majewskiemu o odmowę sprostowania została odroczona do 6 września. Portal ujawnił kontrowersje z ponownym zatrudnieniem w Urzędzie Gminy urzędnika skazanego za jazdę pod wpływem alkoholu oraz utajnianie  – wbrew przepisom – danych zawartych w rejestrze umów publicznych gminy. Sprawy te są omówione szczegółowo na stronie cmwp.sdp w artykułach z 21 i 22 sierpnia.

Sprawę obserwowała Agnieszka Kaczorowska

Artykuły, których dotyczy sprawa są opublikowane tu : http://nadarzyn.tv/pl/sekcja/informacje/czytaj/6388-klamstwa%2C_mity%2C_fakty_%E2%80%93_ciag_dalszy.html#

http://nadarzyn.tv/pl/sekcja/informacje/czytaj/6329-przedsiebiorstwo_komunalne%2C_klamstwa%2C_mity%2C_fakty.html#