Całą rozmowę można znaleźć na portalu Wpolityce.pl po adresem:

http://wpolityce.pl/wydarzenia/27394-sos-polskie-media-nasz-wywiad-wiktor-swietlik-i-pytanie-jak-ratowac-polskie-media