6 maja rozpoczęło się ogólnopolskie badanie zatytułowane „Społeczna odpowiedzialność mediów w systemie gospodarki rynkowej”. Jest to pionierskie przedsięwzięcie, mające na celu charakterystykę roli mediów w kształtowaniu życia społeczno-ekonomicznego oraz poznanie opinii środowiska dziennikarzy i specjalistów ds. PR na temat zmian prawa dotyczącego radiofonii i telewizji.

 

Aby wziąć udział w tym projekcie, należy kliknąć link http://proto.pl/ankieta/uw do wirtualnej ankiety. Badanie jest poufne i anonimowe, a jego wyniki będą prezentowane w postaci statystycznego zbioru danych, przez autora tego przedsięwzięcia dra Krzysztofa R. Nowakowskiego, pracownika Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.Wypełnienie przez Panią/Pana kwestionariusza jest szczególnie ważne dla realizacji pierwszego w Polsce, tak dużego naukowego projektu, dotyczącego odpowiedzialności w komunikacji społecznej.

 

Partnerami badania są: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Instytut Monitorowania Mediów, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Portal PRoto.pl.

Organizacjami wspierającymi są: Uniwersytet Warszawski, Telewizja Polska SA & Polskie Radio SA