Odbyło się spotkanie pt. Rola telewizji publicznej w procesie cyfryzacji Polski. Spotkanie prowadził Miłosz Marczuk dyrektor CMWP SDP. W dyskusji udział wzięli: Mariusz Busiło – zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE, Elżbieta Kindler-Jaworska, ekspert w zakresie telewizji cyfrowej, Tadeusz Kowalski – dyrektor Filmoteki Narodowej, Andrzej Kozłowski – dyrektor Biura Strategii Emitel, Krzysztof Surgowt – prezes Astra Polska.

Zapis debaty