Dziś z wizytą w Domu Dziennikarza przebywała delegacja birmańskich dziennikarzy – Pani Soe Pa Pa Hlaing – dziennikarka i wydawca tygodnika politycznego D-Wave oraz Pan Lin Thant – magazyn polityczny Irrawady. Spotkali się z nimi pracownicy CMWP SDP. Rozmawiano m.in. o wolności słowa w polskich realiach oraz o roli polskich mediów w przemianach 1989 r.

Wizytę studyjna birmańskich dziennikarzy w dniach 03-08 listopada w naszym kraju organizuje Polska Agencja Prasowa SA na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Wydawnictwa D-Wave (tygodnik i dziennik) są inicjatywą birmańskiej opozycji, partii: Narodowa Liga na rzecz Demokracji, na czele której stoi Aung San Suu Kyi/ASSK. Tygodnik ukazuje się od 2012 r. i poświęcony jest zarówno działaniom opozycji, jaki i szerokiej analizie sytuacji wewnętrznej kraju. Ukazują się w nim także artykuły o tematyce międzynarodowej. Tygodnik ukazuje się w wersji językowej birmańskiej. Dostępny jest także on-line. Odbiorcami są przedstawiciele klasy średniej, środowiska akademickie, intelektualiści, zwolennicy opozycji.

 

The Irrawady – magazyn polityczny poświęcony zarówno tematyce krajowej, jaki zagranicznej. Założony przez birmańskich opozycjonistów na uchodźctwie w Tajlandii. Główna siedziba magazynu znajduje się w Chiang Mai (Tajlandia), w ubiegłym roku władze Birmy zezwoliły na otwarcie biura w Rangunie. Ukazuje się w wersjach birmańskiej i angielskiej, także on-line. Profil odbiorcy – taki jak w D-Wave, jednocześnie jest to jedno z najlepiej  rozpoznawanych wydawnictw birmańskich zagranicą. W Irrawady w 2009 r. ukazał się bardzo wyważony i interesujący artykuł na temat transformacji ustrojowej w Polsce i ew. lekcji dla Mjanmy napisany przez redaktora naczelnego gazety Aung Zaw.