CMWP SDP uczestniczyło dziś w spotkaniu z profesorami z Instytutu Informacji i Komunikacji z Maroko, jednej z najlepszych uczelni dziennikarskich w Afryce. Wizytę studyjną organizuje Polska Agencja Prasowa na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Celem wizyty jest zaprezentowanie polskich doświadczeń w dziedzinie kształcenia dziennikarzy i funkcjonowania mass mediów w demokratycznej Polsce.

Maroko w obecnej sytuacji przemian potrzebuje wskazówek jak budować niezależne i profesjonalne media oraz jak kształcić przyszłych, dobrze przygotowanych merytorycznie dziennikarzy. Polskie doświadczenie w tej dziedzinie może pomóc zrealizować to wyzwanie.

Podczas lunchu roboczego profesorowie rozmawiali z dyrektorem CMWP SDP nt. niezależności mediów w Polsce oraz roli dziennikarzy w transformacji ustrojowej.

Lista uczestników wizyty:

1. Pani Latifa Akharbach – profesor w Instytucie Informacji i Komunikacji; b. dziennikarz gazety „Al– Maghrib” oraz tygodnika „La Vie-Economique; b. dyrektor radia publicznego i doradca Fundacji Friedricha Naumana; współautorka wielu książek, m.in. „Kobiety i media” oraz „Kobiety i polityka”; b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Maroka

2. Pan Benaissa Asloun – profesor w Instytucie Informacji i Komunikacji; b. doradca radia publicznego oraz dyrektor Biura Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Maroka.