W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Naukowe Studentów Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Odbyło się ono w siedzibie WSM przy ulicy Kawęczyńskiej.

Wiktor Świetlik opowiadał o pracy CMWP oraz o problemach związanych z wolnością słowa. Odpowiadał także na pytania studentów, które dotyczyły głównie problemów z jakimi stykają się dziennikarze w Polsce.