Wiktor Świetlik, szef CMWP spotkał się z gronem redaktorów naczelnych, wydawców i dziennikarzy niezależnych mediów na Białorusi, przedstawił im sytuację polskiej prasy, opowiedział historię jej transformacji i wymienił najważniejsze zagrożenia dla wolności słowa. Spotkanie zorganizowało Biuro Solidarności z Demokratyczną Białorusią.