Pod koniec listopada ub. r. CMWP SDP zwróciło się do prokuratora generalnego „z apelem o przeprowadzenie kontroli w sprawie śledztwa, dotyczącego zabójstwa dziennikarza Łukasza Masiaka, do którego doszło w czerwcu br. w Mławie, a także skuteczności ścigania osoby podejrzewanej o ten mord” – http://www.freepress.org.pl/show_news.php?id=735

W odpowiedzi na wysuwane przez nas zarzuty dotyczące ścigania podejrzanego o zabójstwo dziennikarza Bartosza Nowickiego, prokurator generalny poinformował, że „(…) po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, skierowano do Sądu Rejonowego w Mławie wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec podejrzanego. Sąd postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 r. środek ten zastosował i jeszcze tego samego dnia Prokurator Rejonowy w Mławie wydał list gończy oraz postanowienie o poszukiwaniu listem gończym, jednocześnie powiadamiając o podjętych działaniach Komendę Główną Straży Granicznej. W dniu 19 czerwca br. Prokurator Rejonowy w Mławie wystąpił do Prokuratora Okręgowego w Płocku o skierowanie do Sądu Okręgowego w Płocku wniosku w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Bartosza Nowickiego. Decyzją Sądu Okręgowego z dnia 25 czerwca 2015 r. nakaz taki wydano, a od dnia 29 czerwca br. jego dane, jako osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu, zostały umieszczone w systemie SIS II.”

„Ponadto również w dniu 29 czerwca 2015 r. Prokuratur Okręgowy w Płocku wystąpił do Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z wnioskiem o wszczęcie wobec Bartosza Nowickiego poszukiwań międzynarodowych, w celu zlokalizowania, zatrzymania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji lub przekazania do Polski. W odpowiedzi tego samego dnia ww. biuro poinformowało o wszczęciu poszukiwań międzynarodowych na terenie państw należących do obszaru Schengen.”