Listopad w Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przebiegał pod znakiem protestu przeciwko tezom zawartym w rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy o  ograniczaniu wolności mediów i prześladowaniach dziennikarzy m.in. w Polsce i reakcjom na ten protest. CMWP SDP zaprotestowało przeciwko tej skandalicznej rezolucji stanowczo, a reakcja na nasze oświadczenie była natychmiastowa i powszechna. Świadczy o tym choćby ilość artykułów i audycji w mediach, w których poruszano ten problem, od TVP 1 i Polskie Radio po portale i programy informacyjne oraz portale  branżowe mediów.  W listopadzie był także nasz Walny Zjazd, w czasie którego była okazja do rozmów także na temat zadań, jakimi powinno się zająć CMWP. Za wszystkie uwagi i pomysły dziękuję, a osobom, które prosiły o kontakt przypominam mail: cmwp@ikp.pl lub j.hajdasz@post.pl. (aktualizacja: cmwp@sdp.pl lub jolanta.hajdasz@sdp.pl)

I oczywiście – korzystając z okazji – Wszystkim już teraz życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

PS

Nadal czekamy na zgodę ZG SDP w sprawie zbudowania nowej strony CMWP SDP.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Działania CMWP SDP 1.11.17 – 30.11.17

3.11.17

Stanowisko CMWP SDP w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego

3 listopada 2017 r. w odpowiedzi na zaproszenie ministra Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu ustawy o jawności życia publicznego CMWP SDP przesłało swoje stanowisko w sprawie w/w projektu. Ogólny kierunek zmian oceniliśmy pozytywnie, aczkolwiek niektóre projektowane uregulowania  wg CMWP SDP wymagają pewnych korekt. Stanowisko CMWP SDP w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego  jest  opublikowane na stronie CMWP SDP.

http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1027

 

7.11.17

Udział  Jolanty Hajdasz dyr. CMWP SDP  w Międzynarodowej Konferencji Dziennikarzy  w Warszawie organizowanej przez SDP pt. Dziennikarze w czasach post – prawdy (The media in the post –truth era).

http://sdp.pl/international/14823,media-w-czasach-post-prawdy-miedzynarodowa-konferencja-dziennikarska-w-warszawie,1512045923

 

8.11.17

Protest CMWP SDP przeciwko rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy  o braku wolności mediów w Polsce

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko tezom zawartym w rezolucji  Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV) z 5.11.17 o  ograniczaniu wolności mediów i prześladowaniach dziennikarzy m.in. w Polsce oraz przeciwko powielającym je wypowiedziom Franka Ueberalla, przewodniczącego Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV), jakie ukazały się w jego wywiadzie dla państwowej niemieckiej rozgłośni radiowej Deutsche Welle na temat tej rezolucji (publikacja  6.11.17 r.). W rezolucji DJV oraz w we wspominanym wywiadzie Polska przedstawiona jest jako państwo, w którym łamane są podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do wolności prasy i wolności do wyrażania opinii. Jako argumenty przemawiające za tą tezą służą subiektywne opinie (cyt.) o przebudowie struktury mediów w Polsce, szczególnej presji na media z udziałem podmiotów zagranicznych, naciskach ekonomicznych, nękaniu dziennikarzy i podporządkowywaniu polskich mediów jednej partii. Tymczasem w rzeczywistości nic takiego nie ma miejsca. Media w Polsce funkcjonują na podstawie prawa stanowionego w demokratyczny sposób, obowiązujące w polskim systemie prasowym przepisy respektują wszystkie zasady wolnych i niezależnych mediów. Dotyczy to także sektora mediów publicznych. Szczególnie bulwersujące jest porównanie przez p. Uberalla obecnej sytuacji w Polsce do rodzącej się dyktatury w Niemczech w latach 30. ubiegłego wieku. Jego autor nie przedstawia na uzasadnienie tak radykalnego zdania żadnych dowodów. Jego opinia jest krzywdząca zarówno dla ogółu polskich dziennikarzy, jak i dla właścicieli mediów funkcjonujących na terenie naszego kraju. Formułowanie tak radykalnych opinii oraz ich powielanie na forum międzynarodowym przez organizacje dziennikarskie i ich kierownictwo jest nadużyciem, które psuje wzajemne relacje między naszymi krajami. CMWP SDP apeluje do organizacji i instytucji medialnych o stanowcze przeciwstawianie się rozpowszechnianiu takich nieprawdziwych opinii na temat sytuacji mediów w Polsce oraz rzetelne przedstawianie ich sytuacji zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym. Dr Jolanta Hajdasz dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1015

 

8.11.17

udział CMWP SDP  w konsultacjach nt. statusu i sytuacji dziennikarzy w Polsce prowadzonych przez przedstawiciela Rady Europy

Udział Jolanty Hajdasz dyr. CMWP SDP  w konsultacjach prowadzonych w Sejmie RP na temat statusu i sytuacji dziennikarzy w Polsce przez p. Elvirę Drobinski Weiss z Rady Europy (Committee on Culture, Science, Education and Media Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE Raporteur on the „Status of journalists in Europe” to Poland)

 

9.11.17

komentarz Jolanty Hajdasz   na temat oświadczenia CMWP SDP z 8.11.17  – protest  w sprawie rezolucji  Związku Dziennikarzy Niemieckich  o braku wolności mediów w Polsce  w „Poranku” Radia Wnet  – prowadzący Krzysztof Skowroński .

http://wnet.fm/broadcast/poranek-wnet-9-listopada-2017-r-jaroslaw-sellin-prof-andrzej-nowak-tomasz-rzymkowski-tomasz-terlikowski/

 

9.11.17

W „Klubie Trójki”  dyskusja o tym, skąd bierze się fatalna opinia o Polsce w instytucjach Unii Europejskiej, w międzynarodowych organizacjach pozarządowych i w zachodnich mediach z udziałem CMWP SDP

9 listopada 2017 Jolanta Hajdasz dyr. CMWP SDP wzięła udział w blisko godzinnym programie Klub Trójki w programie 3 Polskiego Radia, w którym wraz z red. Aleksandrą Rybińską i autorem audycji red. Piotrem Legutko dyskutowała o tym, skąd bierze się fatalna opinia o Polsce, zarówno w instytucjach Unii Europejskiej, jak i międzynarodowych organizacjach pozarządowych i w zachodnich mediach. Niemieccy dziennikarze przyjęli 5 listopada na swoim zjeździe rezolucję, w której chcą bronić niezależności polskich mediów. Wcześniej Freedom House przesunął Polskę do kategorii krajów, w których wolność słowa jest tylko częściowa. Na jakiej podstawie powstają krytyczne wobec Polski oświadczenia, kim są i z jakich źródeł czerpią swoją wiedzę ich autorzy? Tego można dowiedzieć się z dołączonego nagrania, link tu :

https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/1916253,Krytyczne-opinie-o-Polsce-i-polskich-mediach-Skad-sie-biora

 

12.11.17

Wypowiedź dla press.pl na temat – Podkomisja smoleńska kontra Money.pl

10 listopada 2017 red. Piotr Mieszkowski z portalu press.pl zwrócił się do CMWP SDP z prośbą o wypowiedź na temat odmawiania informacji portalowi Money.pl przez Podkomisję Smoleńską o tym, (cyt.) dlaczego Podkomisja konsekwentnie odmawia informacji za co i komu płaciła przez ostatnie dwa lata. W uzgodnionym terminie 12.11.17 CMWP SDP przesłało dziennikarzowi swoją odpowiedź. Oto ona dołączona w całości, bowiem dziennikarze zacytowali z niej jedynie fragmenty. Nie potrafię jednoznacznie rozstrzygnąć sporu między redakcją Money.pl, a Ministerstwem Obrony Narodowej o terminie i trybie ujawniania przez Podkomisję Smoleńską informacji na temat – cytuję – “za co i komu płaciła przez ostatnie dwa lata” . Oczywiście zgodnie z Art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 r.) CMWP SDP stoi na stanowisku, iż każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, a prawo to obejmuje nie tylko wolność posiadania poglądów ale także m.in. otrzymywania i przekazywania informacji, w tym informacji o zasadach wydatkowania funduszy publicznych. Redakcja ma więc oczywiste prawo interesować się wielkością funduszy, jakimi dysponuje Podkomisja Smoleńska oraz sposobami ich wydatkowania. Pragnę jednak zauważyć, że ze względu na absolutną wyjątkowość zakresu rzeczowego, jaki jest przedmiotem zainteresowania Podkomisji Smoleńskiej czyli wyjaśnienie przyczyn katastrofy i śmierci 96 obywateli RP, w tym Prezydenta RP i wielu najwyższych rangą dowódców Wojska Polskiego, wskazana jest daleko idąca powściągliwość i odpowiedzialność przy relacjonowaniu prac Podkomisji oraz jej sposobu działania. Trudności, jakie napotykały osoby zajmujące się wyjaśnianiem okoliczności tej tragedii przynajmniej do roku 2015, brak zakończenia śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, brak podstawowych dowodów w tej sprawie czyli dostęp do tzw. czarnych skrzynek oraz wraku samolotu oraz błędy popełnione tuż po katastrofie przy badaniu nawet tak oczywistych dowodów, jakim były ciała ofiar katastrofy, o czym świadczą rezultaty przeprowadzanych w ostatnich kilkunastu miesiącach ekshumacji – chociażby te fakty nakazują ostrożność przy publikowaniu informacji o finansowaniu skomplikowanej i złożonej pracy Podkomisji Smoleńskiej. Praca ta jest bezprecedensowa, a dotyczy fundamentalnej kwestii bezpieczeństwa polskich władz, a co za tym idzie naszego państwa i wszystkich obywateli. Jest rzeczą zrozumiałą, iż w tak wyjątkowej sytuacji, jaką jest wyjaśnianie przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej, Podkomisja na tym etapie swojej pracy ma prawo nie ujawniać wszystkich informacji na ten temat. Jest to zgodne z pkt. 2 w/w art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ufam, iż w niedalekiej przyszłości będzie to możliwe i Redakcja uzyska wszystkie interesujące ją informacje na ten temat. dr Jolanta Hajdasz dyr. CMWP SDP

http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1019

 

16.11.17

komentarz dyr. Jolanty Hajdasz dla  Radia Łódź  w sprawie dziennikarki Polsat News Ewy Żarskiej

Red. Ewa Żarska po raz trzeci  została tego dnia  przesłuchana w łódzkiej  prokuraturze. Prokurator po raz kolejny zażądał od dziennikarki ujawnienia danych swojego informatora, czego ona nie chce zrobić, nawet mimo nakładanych na nią kar finansowych. W rozmowie z red. Piotrem Krysztofiakiem z Radia Łódź CMWP SDP stanowczo broniło prawa dziennikarki do zachowania tajemnicy zawodowej i  oferowało jej bezpłatną pomoc prawną, jeśli ona by sobie jej życzyła.

 

16.11.17

udział w programie „Warto Rozmawiać” Jana Pospieszalskiego

16 listopada 2017 r.  Jolanta Hajdasz dyr. CMWP SDP dyskutowała na temat wolności słowa w Polsce w programie Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” w TVP 1 .

Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień: skąd się biorą raporty i rezolucje o zagrożeniu wolności słowa w Polsce, zamachu na prawa człowieka i demokrację? Czy modlitwa „Różaniec do Granic” to kontrowersyjna inicjatywa ksenofobów, a Marsz Niepodległości to dowód na szalejący w Polsce rasizm? Ile ten obraz ma wspólnego z rzeczywistością i jakie może mieć skutki wypełnienie rezolucji PE? Gośćmi programu byli: Bartosz Węglarczyk (onet.pl), Jan Puhl (Der Spiegel), Mamadou Diouf (muzyk), Jolanta Hajdasz (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich), Bronisław Wildstein (Sieci), Ryszard Legutko (Prawo i Sprawiedliwość), Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy) i Bawer Aondo-Akaa (teolog, Prawica RP).

https://vod.tvp.pl/video/warto-rozmawiac,16112017,34580582

 

20.11.17

Udział dyr. Jolanty Hajdasz w  audycji red. Wojciecha Reszczyńskiego „Trójka Na Poważnie” (wydanie nr 101) na temat aktualnych zagadnień związanych z pracą SDP i kondycji polskiego dziennikarstwa.

Było to podsumowanie 3-letniej kadencji ustępującego Zarządu oraz wskazanie spraw, które winny być ważne dla nowych władz dziennikarskich wyłonionych po wyborach do SDP w Kazimierzu Dolnym, w tym CMWP SDP.

https://www.polskieradio.pl/9/526/Artykul/1929623,SDP-wobec-rezolucji-niemieckich-dziennikarzy

 

28.11.17

Odpowiedź na apel red. Michała Karnowskiego w sprawie artykułów prasowych nt. p. Przyłębskich

28 listopada red. Jacek Kowalski z portalu wirtualne media.pl i red. Piotr Mieszkowski z portalu press.pl zwrócili się do CMWP SDP z prośbą o komentarz do apelu red. Michała Karnowskiego w sprawie artykułów prasowych nt. p. Przyłębskich, apel jest tu : http://www.tvp.info/34973152/to-nie-dziennikarstwo-to-przemysl-pogardy-karnowski-o-atakach-gw-na-panstwo-przylebskich.  Poniżej odpowiedź CMWP SDP – dołączona w całości, bowiem dziennikarze zacytowali z niej jedynie fragmenty:  Tak red. Karnowskiego oburzają mnie prasowe insynuacje i nagonki na konkretne osoby, ale niestety są one obecne w naszych mediach od dawna i dotyczą wielu osób, nie tylko wymienionych imiennie w tym apelu, ale zakazami nie da się zwalczyć tego zjawiska. Trudno mi odpowiedzieć na ten apel pozytywnie, ponieważ w państwie demokratycznym zasada wolności słowa oznacza swobodę wypowiedzi i swobodę wyboru tematów dla wszystkich dziennikarzy i wszystkich redakcji. Nie powinno się i nie wolno zabraniać nikomu publikowania na temat, który uznaje za ważny. Jeśli dziennikarz się myli, należy domagać się sprostowania, jeśli świadomie kłamie i oszukuje swoich odbiorców – można i trzeba szukać ochrony dóbr osobistych w niezawisłym sądzie. To jest jedyna dopuszczalna procedura kontrolna w szanującej wolność prasy demokracji. Oczywiście nie zwalnia to w żaden sposób dziennikarzy z konieczności przestrzegania etyki zawodowej i rzetelności, ale prewencyjnymi zakazami nie zmusi się nikogo do ich przestrzegania. Alternatywą dla manipulacji jest przede wszystkim demaskowanie dziennikarskich kłamstw, ujawnianie ich autorów i opisywanie mechanizmów ich powstawania. To skuteczniejsza metoda zwalczania nierzetelnego dziennikarstwa niż zakazy poruszania jakichś tematów, czy opisywania działalności osób publicznych. dr Jolanta Hajdasz dyr. CMWP SDP

 

 

WYBRANE MEDIA O NAS I NASZYM DZIAŁANIU :