Najważniejsze działania to nasze protesty w sprawie ataków na dziennikarzy TVP  oraz  stanowisko  na temat kary, jaką w grudniu KRRiT nałożyła na telewizję TVN24. Zwracam też uwagę na nowelizację prawa prasowego, która weszła w życie właśnie w grudniu. W tym miesiącu było też kilka ważnych dziennikarskich procesów i interwencji, o których– na prośbę wspieranych przez nas dziennikarzy – na tym etapie pracy nie publikujemy jeszcze informacji opisujących te działania. Zapewniam jednak, że żaden dziennikarz, który zwraca się o pomoc do CMWP SDP w sprawach będących w zasięgu misji CMWP nie zostanie zostawiony bez wsparcia.  ZG SDP wyraził w grudniu zgodę na sfinansowanie przebudowy strony internetowej CMWP SDP. Praca już trwa, stąd częste problemy techniczne z umieszczaniem bieżących informacji na naszej stronie www.archiwum.freepress.org.pl (obecnie cmwp.sdp.pl)

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Działania CMWP SDP 1.12.17 – 31.12.17

6.12.17

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w sprawie zachowania posła Rafała Grupińskiego 6.12.17

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego  przykładem jest  zachowanie przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego w trakcie udzielania odpowiedzi dziennikarzowi TVP Info Łukaszowi Sitkowi 6 grudnia 2017 w gmachu Sejmu. Poseł próbował wyszarpnąć dziennikarzowi mikrofon nie chcąc odpowiedzieć na jego pytania dotyczące ujawnionego przez media (portal niezależna.pl) nagrania filmowego, na którym widać spotkanie sędziów z politykami PO ( w tym p. Rafała Grupińskiego), co poddaje w wątpliwość wymaganą od sędziów apolityczność.(…) CMWP SDP apeluje, by bezpieczeństwo pracy osób relacjonujących wszelkie wydarzenia, w tym te wywołujące silne społeczne emocje, stało się przedmiotem szczególnej troski  wszystkich stron politycznego konfliktu w naszym kraju.

Całość – http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1029

 

9.12.17

Udział Jolanty Hajdasz, dyr. CMWP SDP  w  corocznej Pielgrzymce Dziennikarzy na Jasną Górę, organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

W tym roku odbyła się ona pod hasłem “Matce Bożej z wdzięcznością. Modlitwa Różańcowa – zobowiązanie i ratunek”. Dyrektor wzięła udział w dyskusji dziennikarzy, jaka odbyła się w Kaplicy Różańcowej oraz w konferencji naukowej w  Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II p.t.  “Polska w obliczu realnego zagrożenia islamizacji Europy Zachodniej”.

http://katolickie.media.pl/index.php/informacje-ksd/wydarzenia-i-informacje/11659-vi-pielgrzymka-dziennikarzy-na-jasna-gore-msze-wieczyste-za-dziennikarzy-polskich

 

10.12.17

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  przeciwko atakom na dziennikarkę  TVP Info

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego przykładem jest atak na reporterkę TVP Info, który miał miejsce  8 grudnia 2017 r., przed Sejmem. Doszło do niego w trakcie manifestacji organizacji Obywatele RP, w czasie gdy posłowie głosowali nad ustawami o SN i KRS. Reporterka została w skandaliczny sposób znieważona przez  biorących udział w manifestacji członków tej organizacji i osoby przez nich wynajęte i opłacane (ochroniarze). Skierowano do niej szereg wulgarnych i agresywnych sformułowań w sposób, który uniemożliwiał jej wykonywanie zawodowych obowiązków. Była to sytuacja skrajnie dla niej niebezpieczna, bo wtedy, gdy nagle znalazła się w grupie atakujących ją bezpośrednio osób, pracowała indywidualnie.  To kolejny atak na dziennikarza, do którego dochodzi w czasie manifestacji organizacji Obywatele RP. CMWP SDP stanowczo przypomina, że ataki na dziennikarza wykonującego swoje obowiązki są jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca.

Całość oświadczenia  – http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1031

 

12.12.17

Stanowisko CMWP SDP na temat  nowelizacji prawa prasowego

CMWP SDP z zadowoleniem przyjmuje nowelizację prawa prasowego, która zaczyna obowiązywać od dzisiaj, czyli od 12 grudnia. Nowe przepisy zmieniają warunki autoryzacji, a na dziennikarzy nieinformujących rozmówców o prawie do niej nakładają grzywnę. Nowela ponadto likwiduje pochodzący z obowiązującej nadal jego pierwotnej, komunistycznej wersji z 1984 r. jeden z artykułów, który pozwalał właścicielowi mediów na wyciąganie konsekwencji pracowniczych wobec tych dziennikarzy, którzy nie realizują linii programowej medium. Mieliśmy bowiem regulację, która sankcjonowała różnego rodzaju ingerencje w wolny rynek mediów, czego wymownym przykładem był list – instrukcja szefa niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer dla polskich dziennikarzy pracujących w tym wydawnictwie z marca b.r. Ważne dla dziennikarzy jest także uchwalone w tej nowelizacji prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeśli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarz będzie też mógł odmówić publikacji materiału prasowego, jeśli wprowadzone do niego zmiany “wypaczają sens i wymowę jego wersji”. Za krok w dobrym kierunku uważam także zmiany dotyczące autoryzacji. Przypomnę, że od dawna SDP opowiada się za całkowitą likwidacją obowiązku autoryzacji. Zbyt często staje się ona przeszkodą do ujawniania rzeczywistych poglądów, czy opinii osób, które udzielały wypowiedzi mediom, bo odwlekając w czasie autoryzację można było nie tylko opóźnić, ale także zablokować publikację swojej wypowiedzi i nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Z drugiej strony ? mieliśmy za to przepisy prawa prasowanego, które umożliwiały karanie dziennikarza za publikacje nieautoryzowanych wypowiedzi i nazywały taką sytuację ?przestępstwem?, co hamowało nawet najbardziej odważnych dziennikarzy w publikowaniu nieautoryzowanych, choć często wypowiedzianych słów. Zmiany tej sytuacji postulowane były przez dziennikarzy od dawna, SDP wypowiadało się na temat konieczności ich wprowadzenia w prawie prasowym wielokrotnie. Co ważne, warto przy tym zauważyć, iż przyjęte zmiany nie budzą kontrowersji politycznych, głosowały za ich przyjęciem wszystkie ugrupowania parlamentarne.

http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1033

 

12.12.17

Stanowisko CMWP SDP w sprawie kary nałożonej przez  KRRiT na TVN 24

CMWP SDP nie wyraża jednoznacznego stanowiska w sprawie kary finansowej nałożonej przez KRRiT na telewizję TVN 24, ponieważ nie mamy dostępu do materiałów źródłowych, które były przedmiotem  analizy przygotowanej przez KRRiT, a które były emitowane na antenach programów uniwersalnych TVN, Polsat i TVP oraz informacyjnych TVN 24, Polsat News i TVP Info w dniach 16 – 18 grudnia 2016 r. Nie znamy także treści raportu, który stał się podstawą do nałożenia tej kary. Nie oznacza to lekceważenia istoty sporu  – rozstrzygnięcia, czy w programie TVN 24  naruszony został art.18 ust.1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz czy faktycznie i świadomie stacja propagowała działania sprzeczne z prawem i sprzyjała zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu. W naszej ocenie  jest wiele przesłanek świadczących o tym, że tak rzeczywiście było i że stacja ta była aktywną stroną, która mogła uruchomić uliczne działania zmierzające do przewrotu politycznego w Polsce, ale w obecnej sytuacji nie dysponujemy narzędziami, by potwierdzić lub zaprzeczyć temu twierdzeniu, tym bardziej, że w przypadku analizy kilkudziesięciu godzin programów stacji informacyjnej nadającej program na żywo przez większą część doby łatwo o przeoczenia i uogólnienia.

Drugą istotną sprawą w tym naszej ocenie wysokość kary nałożonej na nadawcę telewizyjnego. Kwota ta (1 mln 479 tys. zł) jest bardzo wysoka dla każdego podmiotu  działającego na rynku mediów elektronicznych w Polsce. Dlatego CMWP SDP zapewnia, że będzie monitorować ten spór między telewizyjnym nadawcą, a regulatorem rynku pod kątem przestrzegania zasad wolności słowa i tego, by jego przebieg nie wpłynął negatywnie na jakość debaty publicznej w naszym kraju.

http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1035

http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1037

 

13 grudnia 2017

Łatwość manipulacji – wywiad Jolanty Hajdasz dla tygodnika „Niedziela”, o wolności słowa, propagandzie i dominującej pozycji zagranicznych koncernów medialnych w Polsce, autorka – Wiesława Lewandowska

Niedawno Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaapelowało do kolegów ze Związku Dziennikarzy Niemieckich o dziennikarską rzetelność przy opisywaniu sytuacji w Polsce. Zjazd Delegatów SDP wyraził oburzenie rezolucją Związku Dziennikarzy Niemieckich z 5 listopada 2017 r., w której mówi się o braku wolności prasy i prześladowaniu dziennikarzy w Polsce. Mamy kolejne wielkie nieporozumienie, kolejny przykład wprowadzania w błąd zagranicy przez polską totalną opozycję i „życzliwych” polskich dziennikarzy?

Obawiam się, że nie jest to tylko zwykłe nieporozumienie, lecz celowa rozgrywka „drugiej strony”. Pytanie: kto w tej grze jest „drugą stroną”? Nie wierzę, żeby osoby mieszkające i pracujące w Polsce świadomie aż tak bardzo działały przeciwko swojemu krajowi, przeciwko swoim miejscom pracy. Jeżeli ktoś dziś kolportuje informacje, że w Polsce nie ma wolności słowa, że dziennikarze są prześladowani, to musi mieć naprawdę wrogie intencje, bo każdy, kto pracuje w naszych realiach, dobrze wie, że wolność słowa mamy na co dzień, a dziennikarze na pewno nie są prześladowani. Opinia niemieckich dziennikarzy jest dla nas wyjątkowo krzywdząca, polscy dziennikarze muszą się więc zdecydowanie przeciwstawiać tego rodzaju pomówieniom.

– Jednak nie całe środowisko dziennikarskie jest skłonne to robić, wielu naszych kolegów raczej wspiera owe zagraniczne opinie…

– Można tylko nad tym ubolewać. Pozostawmy to ich sumieniu… Wymowniejsze jest to, że najstarsza i największa organizacja dziennikarska w Polsce, którą jest SDP, na swoim Walnym Zjeździe wyraziła oburzenie treścią rezolucji Związku Dziennikarzy Niemieckich. Jest to bardzo reprezentatywny głos naszego środowiska. SDP zrzesza ponad 2,6 tys. czynnie pracujących dziennikarzy.

Całość : http://niedziela.pl/artykul/134483/nd/Latwosc-manipulacji

 

22.12.17

Wypowiedź dyr. Jolanty Hajdasz dla Bulgarian National TV w sprawie uruchomienia przeciwko Polsce procedury art. 7 przez KE i roli, jaką w tej sytuacji powinny odegrać media. To jest ogromne pole do działania dla dyplomacji i dla niezależnych mediów. Musimy przekonać inne państwa w Europie, że ta procedura jest groźna dla każdego państwa w Unii Europejskiej. Metody karania Polski będzie można zastosować wobec każdego, kto tylko zrobi coś, co nie spodoba się najbogatszym krajom – mówi dyr. Jolanta Hajdasz w wywiadzie udzielonym 22. grudnia 2017 .

1.How do you evaluate the decision of the European commision to invoke Article 7 against Poland?
Decyzja Komisji Europejskiej o uruchomieniu przeciwko Polsce art. 7 unijnego traktatu jest dla mnie niezrozumiała i w mojej ocenie ma charakter polityczny, a nie merytoryczny. Polska ma przecież rząd wybrany zgodnie z zasadami demokracji. Ten rząd ma prawo, jak rząd każdego państwa w Unii Europejskiej podejmować decyzje suwerennie, zgodnie z wolą wyborców, a reforma sądownictwa w Polsce jest konieczna, chce jej ponad 80 % obywateli,
a tylko 10 % jest z obecnych sądów zadowolonych. Karanie Polski za to, że chce naprawić to co w sądownictwie w naszym kraju zniszczyli komuniści, a czego nie naprawiły rządy po 1989 r. jest niesprawiedliwe i budzi sprzeciw każdego, kto zna realną sytuację w Polsce.

Tłumaczenie :
The decision of the European Commission to launch Article 7 against Poland is incomprehensible to me and in my opinion it has political character and it is not based on legal merits. After all, Poland has a government elected in accordance with all of the democratic principles. The government has the right, like any other government in the European Union, to make decisions in a sovereign manner, according to the will of the voters. The reform of the judiciary system in Poland is needed, more than 80% of citizens want
it, and only 10% are satisfied with the current system. Poland is being punished for the fact that it wants to repair what the communists destroyed in the judiciary system in our country and what has not been reformed by governments after 1989 is unjust and raises objections of any person aware of how in reality the situation in Poland looks like.

2.In your view, what will the Polish authorities do in the next 3 months in order to prevent the depriving poland of it`s voting right?

Myślę, że to jest ogromne pole do działania dla dyplomacji i dla niezależnych mediów. Musimy przekonać inne państwa w Europie , że ta procedura jest groźna także dla każdego państwa w Unii Europejskiej. Metody karania Polski będzie można zastosować wobec każdego, kto tylko zrobi coś, co nie spodoba się najbogatszym krajom. Chcę podkreślić – u nas nie ma żadnego zamachu na praworządność, ani na niezawisłość władzy sądowniczej. Ta obecna kara to tylko pretekst. Chodzi o to, by ukarać Polskę, która od 2 lat zmienia swoją politykę zagraniczną i stara się ograniczyć dominację ekonomiczną francuskich czy niemieckich podmiotów gospodarczych w Polsce. Ta niezależność się bardzo nie podoba
największym krajom w Unii Europejskiej. Pytanie zasadnicze – dlaczego tak
jest ? Realnie oceniając szanse na realne uruchomienie art. 7 traktatu Unii Europejskiej są niewielkie. Być może Komisji Europejskiej uda się nawet przejść do drugiego etapu procedury nakładania sankcji na dany kraj, ale prawdopodobieństwo uzyskania jednomyślności w końcowym głosowaniu jest minimalne – wystarczy jeden kraj, który będzie przeciw, a przypomnę, że Węgry zapowiedziały, że nigdy nie przyłączą się do działań Unii
Europejskiej przeciwko Polsce. Wierzę , że znajdzie się więcej państw, które staną po naszej stronie.

Tłumaczenie

I think an enormous work can be done now by diplomacy and independent media. We must convince other countries in Europe that this procedure is also dangerous for every country in the European Union. The methods of punishing Poland will be applicable to anyone who only does something that will not please the richest countries. I want to stress that point – there is no attack on the rule of law or attack on the independence of the judiciary. The current punishment is just an excuse. The point is to punish Poland, which for 2 years has been
changing its foreign policy and is trying to limit the economic dominance of French or German economic companies in Poland. This independence of thinking is not very ejnoyable for the biggest countries in the European Union. The essential question is – why? Assessing the chances of actually launching Article 7 are small. Perhaps the European Commission will even manage to move to the second stage of the sanctions procedure, but the probability of unanimous final vote is minimal – one country is enough to be against. I will remind you that Hungary has already announced that they will never join the action European Union against Poland. I believe that there will be more states that support us.

Całość wypowiedzi  – http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1041

 

WYBRANE MEDIA O NAS I NASZYM DZIAŁANIU :