Projekt „Edukacja dla dziennikarzy białoruskich w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego i internetowego”

– część teoretyczna 01-05 luty 2011 r., podsumowanie.

 

Na początku lutego w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich rozpoczęły się warsztaty dla 8 młodych białoruskich dziennikarzy organizowane przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przy współudziale telewizji Biełsat i białoruskiego stowarzyszenia „ Ruch Za Swabodu”. Warsztaty są finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA, Przemiany w Regionie. 

 Szkolenie ma uczyć naszych młodych białoruskich kolegów budowy dziennikarstwa internetowego i obywatelskiego, a także wymiany doświadczeń dotyczących transformacji ustrojowej w Polsce i perspektyw na transformację i demokratyzację na Białorusi. 

Uczestnicy warsztatów, którzy przyjechali do Warszawy wzięli w dniach 1-5 luty udział w  cyklu wykładów organizowanych przez CMWP SDP w salach konferencyjnych SDP.

Warsztaty z dziennikarstwa internetowego (01.02) prowadzili Piotr Pałka i Marcin Herman, doświadczeni dziennikarze i twórcy portalu społecznościowego Rebelya.pl. Uczestnikom warsztatów przedstawili podstawowe zasady budowy tekstu internetowego. Rozmawiano też o tym, jakie tematy, poza politycznymi, interesują odbiorców mediów różnego typu na całym świecie i jak te powszechne zainteresowania wykorzystać w swojej pracy.

Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa pracy dziennikarza na Białorusi (02.02) poprowadziła Irina Czerniałka, białoruska niezależna dziennikarka. Wykład dotyczył między innymi unormowań prawnych dotyczących mediów Białoruskich, ryzyka związanego z niezależnym dziennikarstwem, zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Kolejne zajęcia dotykały zagadnienia etyki dziennikarskiej (03.02). Tematykę tą omówiła prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dziennikarka TVP i reżyser Krystyna Mokrosińska. Zajęcia dotyczyły przede wszystkim problemów etycznych, na które natrafia polski świat medialny, najczęściej popełnianych błędów, największych kontrowersji.   

Wykład na temat historii polskiej transformacji (04.02) poprowadził profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki: „Reglamentowana rewolucja. Proces rozkładu dyktatury komunistycznej w Polsce 1988 – 1990″. Zajęcia dotyczyły nie tylko historii zmian politycznych, ale i społecznego i medialnego odbioru polskiej transformacji.

Sobotnie zajęcia (05.02) prowadzone były przez Piotra Gursztyna, publicystę „Rzeczpospolitej” , „Radia dla Ciebie” i byłego dziennikarza telewizyjnego. Gursztyn starał się pokazać praktyczne aspekty pracy dziennikarza w  Polsce, sposób funkcjonowania redakcji, plusy i minusy pracy w warunkach gospodarki rynkowej.

Wszystkie zajęcia poprzedzone i zakończone były dyskusjami, wspólnymi analizami porównawczymi sytuacji w Polsce i na Białorusi.

Moderatorami wszystkich wykładów byli Wiktor Świetlik, dyrektor CMWP SDP i Jakub Biernat, dziennikarz Biełsatu.

Dodatkowo uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni na kolację z przedstawicielami władz Warszawy i do wzięcia udziału w wycieczce po Warszawie śladami Chopina.    

Do innych dodatkowych atrakcji należało zwiedzanie siedziby TVN24, gdzie młodzi Białorusini mogli z bliska zobaczyć najnowocześniejsze studia telewizyjne w Polsce, a  potem okolic pałacu w Wilanowie.

Przez kolejnych kilka miesięcy uczestnicy warsztatów będą odbywali staże w telewizji  Biełsat, gdzie będą uczyć się redagować serwis internetowy i poznawać technikę telewizyjną. 

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.