Warszawa, 28.10.2009.
 
 
 
Ezio Mauro
Redaktor naczelny „La Repubblica”
 
 
Szanowny Panie,
Stanowczo protestujemy przeciwko nazwaniu przez „La Repubblica” (wydanie z 27.10.2009) hitlerowskiego obozu w Auschwitz „polskim obozem zagłady”. Sformułowanie to sugeruje, że Holocaust był dziełem obywateli Polski, a nie Niemiec, co jest fałszem historycznym. Używanie sformułowania „polskie obozy zagłady” jest krzywdzące dla Polaków i obraża polską opinię publiczną, w tym również Polaków, którzy kupują i czytają „La Repubblica”.
Domagamy się przeprosin i unikania tego sformułowania w przyszłości. Wierzymy, że jego użycie przez znany włoski dziennik było efektem błędu, a nie wynikało z chęci obrażenia Polaków, także polskich dziennikarzy oraz polskich czytelników „La Repubblica”.
 
Z wyrazami szacunku,
Krystyna Mokrosińska, prezes SDP
Wiktor Świetlik, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy