Stanowisko Zarządu Głównego

w sprawie represjonowanych dziennikarzy białoruskich

21 stycznia 2011 r.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich kolejny raz sprzeciwia się łamaniu wolności słowa na Białorusi i represjonowaniu naszych kolegów dziennikarzy. Solidaryzuje się z Borysem Haleckim, Andrzejem Poczobutem, Iryną Chalip i kolegami z Radia Racja. Apeluje o natychmiastowe uwolnienie bezprawnie zatrzymanego, osądzonego i skazanego Borysa Haleckiego.

 

Krystyna Mokrosińska

  Prezes SDP

 

 

Stanowisko Zarządu Głównego SDP

w sprawie projektu prawa prasowego

21 stycznia 2011 r.

 

Niezbędne jest w całości usunięcie przepisów karnych z prawa prasowego, a odpowiedzialność majątkowa dziennikarza bezpośrednia wobec innych osób niż wydawca powinna zostać istotnie ograniczona.

 

Mając na uwadze coraz mniej bezpieczne dla dziennikarza formy zatrudniania, jak i powszechne zjawisko autocenzury, konieczne jest wprowadzenie „klauzuli sumienia”. Należy rozważyć także wprowadzenie zakazu domagania się przez wydawcę lub redaktora naczelnego wprowadzania zmian w materiale prasowym, wynikających wyłącznie z politycznych, religijnych, rasowych przekonań lub mających na celu ukrycie informacji publicznej.

Polskie prawo prasowe wymaga kompleksowej, gruntownej reformy, napisania od nowa, a nie tylko wprowadzania kolejnych poprawek, a za takie postrzegamy proponowane zmiany.

Projekt nie odpowiada w pełni na uwagi Trybunału Konstytucyjnego jak i nie konsumuje w pełni orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Nie uwzględnia też postulatów doktryny, ekspertów i dziennikarzy, w tym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i ekspertów zasiadających w Radzie Konsultacyjnej CMWP.

Krystyna Mokrosińska

Prezes SDP

Uchwała Zarządu Głównego SDP

w sprawie mediów publicznych

21 stycznia 2011 r.

 

      Trwający od ponad miesiąca pat w wyborze przez KRRiTV nowych władz  publicznych mediów powoduje, że proces upartyjniania tych mediów  w tak ważnym roku wyborczym zdaje się być nie do przezwyciężenia.

 

      Polityczne podziały i roszady w telewizji publicznej, zwalnianie niewygodnych dziennikarzy i zatrudnianie „swoich” godzi w ustawową zasadę wykonywania przez TVP i PR obowiązku nadawcy publicznego.

 

      Przed rokiem zniknął z anteny Telewizji Polskiej ostatni program edukacyjny „Laboratorium”, dwa dni temu dowiedzieliśmy się o planach zlikwidowania TVP Historia, nie ma na antenach telewizji publicznej debaty społecznej, nie istnieją w programach organizacje pozarządowe, od 3 stycznia zlikwidowane są pasma regionalne na antenie 2 Programu TVP, co prowadzi do pozbawienia dużej liczby osób płacących abonament możliwości odbioru sygnału regionalnej telewizji publicznej – np. zasięg OTV Gdańsk jest mniejszy o 30 % w stosunku do emisji w paśmie dwójkowym, OTV Wrocław zmniejszył zasięg nadawania o 20%. Dołączamy się do protestu związków zawodowych z TVP SA – „Wizji” i „Solidarności” w tej sprawie.

 

      Oczekujemy od KRRiTV spełnienia swojej roli – wyboru profesjonalnej Rady Nadzorczej TVP, a następnie merytorycznego Zarządu.

 

      Jeżeli nowa ustawa medialna nie stwarza szans na odpolitycznienie mediów publicznych, to domagamy się zmiany tej ustawy i wprowadzenia regulacji i standardów dla mediów rzeczywiście publicznych, a więc społecznych – a nie rządowych czy partyjnych.

 

Krystyna Mokrosińska

Prezes SDP