STANOWISKO

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie wyrokiem w sprawie, którą Kamil Durczok wytoczył wydawcy „Wprost” i byłej redakcji tygodnika. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał solidarne zapłacenie przez AWR „Wprost”, Sylwestra Latkowskiego i Michała Majewskiego 500 tys. złotych zadośćuczynienia. 

Zwracamy uwagę, że zasądzona przez sąd pierwszej instancji kwota jest szokująco, jak na polskie warunki, wysoka, nieproporcjonalna i wygórowana w stosunku do przedmiotu sprawy (to wartość porównywalna np. z żądaniami formułowanymi w procesach o zadośćuczynienie toczących się w następstwie śmierci osoby bliskiej lub też wieloletniego, bezpodstawnego odbywania kary więzienia). 

CMWP SDP zauważa, że takie działanie w praktyce przyczynia się do ograniczenia wolności słowa w Polsce, wywierając tzw. efekt mrożący, opisywany wielokrotnie w orzecznictwie Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – zniechęcając innych dziennikarzy do podejmowania tematów trudnych, czy dotyczących znanych osobistości życia publicznego. 

Nie przesądzając w żaden sposób o wyniku sprawy mamy nadzieję, że w przypadku podtrzymania wyroku przez sąd II instancji kwota zadośćuczynienia zostanie wielokrotnie zmniejszona. 

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Mec. Artur Wdowczyk

Doradca Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP