STANOWISKO
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
w sprawie red. Pawła Gąsiorskiego oskarżonego z art. 212 k.k.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie skargą, pełniącą funkcję aktu oskarżenia z art. 212 k.k., wniesioną na Policję przez p. Sylwię Szymańską – Burmistrza Miasta Blachownia przeciwko red. Pawłowi Gąsiorskiemu.

P. Paweł Gąsiorski pełni funkcję redaktora naczelnego lokalnego portalu internetowego (prasy) www.GminaBlachownia.pl. Publikuje na portalu materiały prasowe poświęcone tematyce lokalnej, w tym krytyczne wobec działalności organów gminy.

Powyższa działalność spowodowała oskarżenie dziennikarza przez P. Sylwię Szymańską – Burmistrza Gminy Blachownia o zniesławienie na podstawie art. 212 k.k. Ponadto pełnomocnik w/w złożył przeciwko dziennikarzowi wniosek o zabezpieczenie powództwa, zawierający szereg żądań (w tym przeproszenia, usunięcia informacji ze strony internetowej, i innych).

W związku z zaistniałą sytuacją CMWP SDP pragnie podkreślić, że wolność słowa i prasy uznawana jest za prawo człowieka i gwarantowana mocą norm prawnych zawartych w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP.  Jak wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jest ona jednym z filarów demokracji. Bez wolności słowa i prasy nie może istnieć społeczeństwo obywatelskie.

Wnoszenie skarg lub aktów oskarżenia zniechęca dziennikarzy i odstrasza od poruszania niewygodnych lub drażliwych tematów. Tymczasem wypowiadanie się przez prasę o sprawach wspólnoty samorządowej leży w interesie społecznym. W związku z powyższym CMWP SDP stoi na stanowisku, że opisane wyżej działania Burmistrza Gminy Blachownia godzą w publiczną debatę oraz stanowią jeden z przykładów ograniczania wolności słowa w skali lokalnej, za pośrednictwem formalnie legalnego postępowania karnego.

CMWP SDP wzywa Burmistrza Gminy Blachownia do zaprzestania tego rodzaju działań.

 

Wiktor Świetlik,

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Apl. adw. Michał Ł. Jaszewski,

Doradca prawny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich