Warszawa, 07.11.2014 r. 

 

OŚWIADCZENIE

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża oburzenie wyrzuceniem dziennikarza pisma „Riviera” Wojciecha Falgowskiego z otwartego spotkania, dotyczącego publicznej aktywności politycznej prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, czyli prezentacji jego komitetu honorowego, jako kandydata na prezydenta Sopotu, w dniu 05.11.2014 r.

Wyproszenie dziennikarza z publicznego, otwartego spotkania dyskryminuje go w stosunku do pozostałych obecnych na tym spotkaniu dziennikarzy, jak również stanowi zagrożenie dla wolności słowa i prasy, zagwarantowanej na podstawie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również art. 14 Konstytucji RP („Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”).

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Apl. adw. Michał Ł. Jaszewski

 Doradca prawny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich