STANOWISKO

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie faktem nie udzielenia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w dniu 02 grudnia br. zgody dla mediów na bezpośrednie relacjonowanie, rejestrowanie oraz transmitowanie przebiegu procesu w sprawie zatrzymania dziennikarzy relacjonujących protest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.

Formalnie, sąd uprawniony jest do podjęcia decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu dziennikarzy na posiedzenie. Jednakże w sprawach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej, tego rodzaju decyzja musi budzić wątpliwości. Przepisy regulujące kwestię obecności przedstawicieli mediów podczas sprawy służą bowiem właśnie temu, aby obywatele mogli realizować konstytucyjne prawo do informacji, szczególnie w sprawach doniosłych dla państwa i społeczeństwa. Tymczasem przypadki odmowy dostępu dla prasy są coraz częstsze, co trudno usprawiedliwić zważywszy, że to właśnie jawność postępowań i udział prasy mają stanowić gwarant przestrzegania reguł demokratycznego państwa prawnego.

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Apl. adw. Michał Ł. Jaszewski

 Doradca prawny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich