STANOWISKO

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża kategoryczny sprzeciw wobec działań części środowiska sędziowskiego, mających charakter jednoznacznej próby nacisku na władzę wykonawczą, w dodatku w celu wywołania aktywności wymierzonej w wolność słowa. Za taki uważamy domaganie się od Ministra Sprawiedliwości „reakcji” na niepochlebne informacje publikowane w prasie na temat poszczególnych sędziów. Wydaje się, że nikt inny nie powinien lepiej rozumieć sensu zasady trójpodziału władzy, jak funkcjonariusze publiczni, wydający wyroki w imieniu państwa, zobowiązani do przestrzegania zasad niezawisłości i bezstronności. Podobnie, powinni oni znać i rozumieć podstawowe regulacje związane z ochroną wolności słowa. Równocześnie zwracamy uwagę innym sędziom, że tego rodzaju nieodpowiedzialne i nieuprawnione akty, mogą rzutować na opinię o całym środowisku.             

 

 

Wiktor Świetlik 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP