STANOWISKO
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
w sprawie red. Pawła Gąsiorskiego oskarżonego z art. 212 k.k.
(sygn. akt III K 739/16)Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie faktem wniesienia przez p. Jerzego Żurka – Wójta Gminy Konopiska, aktu oskarżenia z art. 212 k.k. przeciwko red. Pawłowi Gąsiorskiemu, prowadzącemu internetowy serwis informacyjny gminakonopiska.pl.

W dniu 9 września 2016 r. na powyższym portalu został opublikowana informacja p.t. „Jerzy Żurek promuje się w TVP3 Katowice za pieniądze Mieszkańców!”. W jej treści podano, że na zlecenie m.in. Gminy Konopiska, TVP3 Katowice nagrało odcinki programu „Kronika Jurajska”, jednak zamiast promocji gminy Konopiska, wypromowano głównie jej wójta Jerzego Żurka, za pieniądze podatników. W konsekwencji wójt Gminy Konopiska, p. Jerzy Żurek, wytoczył przeciwko red. P. Gąsiorskiemu wskazany na wstępie akt oskarżenia, uznając przedmiotową informację za zniesławiającą.

W związku z powyższym CMWP SDP pragnie podkreślić, że w Polsce obowiązują krajowe i międzynarodowe uregulowania, gwarantujące podstawowe prawa i swobody obywatelskie. Należy do nich m.in. wolność słowa i prasy. Abstrahując od intencji p. Jerzego Żurka jako wójta, oraz uznając prawo każdego do dochodzenia swoich praw przed sądem, trudno pominąć fakt, że w programie wyemitowanym przez TVP3 Katowice w istocie wiele uwagi poświęcono działaniom wójta, a za program ten zapłaciła Gmina Konopiska. Dlatego też działania p. Jerzego Żurka które subiektywnie uznaje on za obronę swoich praw, budzą poważne wątpliwości, gdyż de facto powodują ograniczenie wolności słowa i godzą w niezbywalne prawo prasy do wypowiadania się o sprawach ważnych z punktu widzenia obywateli.

CMWP SDP będzie monitorował powyższą sprawę sądową pod kątem przestrzegania zasady wolności słowa i prasy.

Michał Ł. Jaszewski 

Doradca prawny Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

Wiktor Świetlik 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP