Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie cofnięciem akredytacji sejmowej fotoreporterowi „Super Expressu” Pawłowi Dąbrowskiemu, ze względu na wykonanie zdjęć posłance Lidii Gądek w niekomfortowej dla niej sytuacji (po zdjęciu butów). W naszej opinii, a także w świetle orzecznictwa ETPC, osoby publiczne,  a do takich zalicza się pani posłanka, muszą liczyć się ze zwiększonym zainteresowaniem ze strony mediów, tym bardziej jeśli przebywają w miejscach publicznych, szczególnie w gmachu Sejmu.

Trudno nie postrzegać cofnięcia akredytacji Pawłowi Dąbrowskiemu, jako wpisującego się w ciąg działań ze strony władz Parlamentu, zmierzających do generalnego ograniczenia dostępu mediów do prac tej instytucji. W świetle zasad wolności słowa i kontroli społecznej nad władzą ustawodawczą jest to działanie ze wszech miar szkodliwe.

 

Michał Ł. Jaszewski

Doradca prawny Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP