Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie kolejnymi przypadkami nierespektowania przepisów ustawy o prawie prasowym, a także o dostępie do informacji publicznej przez polskie samorządy. Z jednym z ostatnich mieliśmy do czynienia w Sopocie, gdzie władze miasta odmówiły udzielania odpowiedzi dziennikarzowi działającemu na zlecenie Oddziału Gdańskiego TVP Jakubowi Świderskiemu. Argumentacja prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, że wspomniany dziennikarz w przeszłości przegrał z nim proces o zniesławienie, czy też, że jego materiały nie są redagowane w sposób rzetelny, w żadnym stopniu nie może uchylać działania wyżej wspomnianych dwóch aktów prawnych.

Przypominamy władzom samorządowym i organom administracji państwowej, że mają obowiązek udzielać informacji wszystkim redakcjom i dziennikarzom, a w przypadku ewentualnych naruszeń ze strony mediów, mogą wystąpić na drogę sądową i domagać się zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy.