W związku ze skargą do CMWP SDP autorstwa red. Tomasza Kwaśniewskiego, związaną z zerwaniem przez niego współpracy z Radiem Dla Ciebie, a także odpowiedzią na ową skargę, przesłaną CMWP SDP przez prezesa RDC Tadeusza Deszkiewicza wyjaśniamy, że:

– wedle wersji red. Tomasza Kwaśniewskiego w RDC zachwiana została zasada pluralizmu poprzez niedopuszczenie przedstawiciela jednej z opcji politycznych (KOD) do anteny, co zaowocowało zakończeniem współpracy z RDC przez wspomnianego dziennikarza;

– zgodnie z wersją prezesa RDC Tadeusza Deszkiewicza nie dopuścił on do ostrej kłótni między organizatorami Marszu Niepodległości a działaczami KOD w trosce o wysoką jakość programu w przeddzień Święta Niepodległości;

 

CMWP SDP nie jest w stanie rozstrzygnąć, która z powyższych wersji jest bliższa prawdy, jednak przypominamy, że:

1.Wszystkie redakcje mediów publicznych powinny obowiązywać zarówno zasada pluralizmu politycznego, nakazująca zapraszanie wszystkich liczących się w debacie publicznej opcji na antenę, jak i troska o zachowywanie najwyższych kryteriów jakościowych.

2.To wydawca czy redaktor naczelny stacji ma ostateczny głos w sprawie kształtu, czy dopuszczenia audycji,  powinien on przy tym uwzględniać obydwa kryteria opisane w punkcie pierwszym.