STANOWISKO
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
dotyczące sprawy sądowej przeciwko red. Bronisławowi Wildsteinowi

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża sprzeciw  w związku z wytoczeniem procesu cywilnego o ochronę dóbr osobistych przeciwko red. Bronisławowi Wildsteinowi przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Wydział XXV Cywilny (sygn. akt XXV C 1874/15). Przedmiotowe postępowanie toczy się z powództwa: Dominiki Kulczyk, Sebastiana Kulczyk oraz Kulczyk Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 Przyczyną sprawy sądowej stało się wyemitowanie przez TV Republika, której redaktorem naczelnym był Bronisław Wildstein, materiału (wiadomości), w którym przedstawiono zarzuty związane z tzw. aferą taśmową, sugerując m.in. zainteresowanie p. Jana Kulczyka nabyciem akcji Ciech S.A. oraz wpływanie na tygodnik „WPROST”, by ten nie publikował nagrań odnoszących się do osoby p. Jana Kulczyka. Od red. Wildsteina zażądano, aby opublikował przeproszenie w prasie i na antenie TV Republika oraz wpłacił kwotę (łącznie) 400 000 zł na cel społeczny, tytułem naruszenia dóbr osobistych.

Żądania powodów są nieproporcjonalne i wygórowane. W ocenie CMWP w niniejszej sprawie występuje powództwo typu SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): żądanie które formalnie mieści się w ramach ustawy, jednak poza standardowym roszczeniem prawnym zawiera element dodatkowy tzn. ma na celu uciszenie krytyki – zniechęcenie dziennikarza do roztrząsania istotnego, budzącego zainteresowanie opinii publicznej tematu działalności p. Jana Kulczyka oraz spółki Kulczyk Investments S.A. Hipotetyczne uwzględnienie powództwa mogłoby bowiem doprowadzić dziennikarza do finansowej ruiny.

Media pełnią kluczową rolę w państwie prawa, bowiem ich zadaniem jest sprawowanie swego rodzaju kontroli działań władzy oraz osób publicznych. Jest to również istotny element dziennikarskiej misji. Takie ujęcie sprawy prowadzi do wniosku, że za wskazaną na wstępie publikacją przemawiał ważny interes społeczny.

CMWP stoi na stanowisku, że formułowanie tego rodzaju powództw przeciwko dziennikarzom prowadzi do niszczenia wolnego słowa i ograniczenia swobód obywatelskich.

 

 

Piotr Wolniewicz

                                                                  Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

 

 

Michał Ł. Jaszewski

 

Doradca prawny Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP