STANOWISKO
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
w sprawie red. Piotra Niczyperowicza oskarżonego z art. 226 § 1 k.k.

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie apelacją Prokuratury, wniesioną od wyroku Sądu Rejonowego w Braniewie z dnia 29 lipca 2015 r. (sygn. akt II K 681/14) w sprawie red. Piotra Niczyperowicza.

P. Piotr Niczyperowicz pełni funkcję redaktora naczelnego Expressu Olsztyn. Kierowana przez niego redakcja opisywała obchody rocznicy związanej z sowieckim generałem Iwanem Czerniachowskim (zwanym katem żołnierzy Armii Krajowej), które odbyły się w maju 2014 r. w Pieniężnie z udziałem grupy Rosjan, w tym gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego. Przeciwko tym obchodom przeprowadzona została kontrdemonstracja kilku organizacji pozarządowych, w postaci happeningu, na którym Piotr Niczyperowicz był obecny jako dziennikarz. W drodze powrotnej został on zatrzymany przez Policję do kontroli drogowej, a następnie oskarżony z art. 226 § 1 k.k. o znieważenie funkcjonariuszki Posterunku Policji w Pieniężnie.

Mimo uniewinnienia dziennikarza mocą Wyroku Sądu Rejonowego w Braniewie, Prokuratura wniosła apelację żądając uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Oznacza to, iż Prokuratura oczekuje skazania dziennikarza za zarzucany mu czyn. Tymczasem okoliczności zdarzenia podważają wersję oskarżyciela. W tej sytuacji upór organu procesowego, który dąży do skazania dziennikarza, musi budzić zaniepokojenie. W ocenie CMWP SDP, wnoszenie środka odwoławczego w takiej sytuacji nie leży w interesie publicznym, a w zaistniałym kontekście ponadto zniechęca dziennikarzy do poruszania trudnych lub drażliwych tematów.

Wolność słowa i prasy uznawana jest za prawo człowieka i gwarantowana mocą norm prawnych zawartych w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. CMWP SDP nie rozstrzyga okoliczności zdarzenia, pozostawiając to sądowi. Stoi jednak na stanowisku, że decyzja Prokuratora Rejonowego w Braniewie w kwestii wniesienia środka odwoławczego od wyroku uniewinniającego dziennikarza jest niezasadna, w związku z czym środek odwoławczy powinien zostać wycofany, a w każdym razie w ocenie CMWP SDP nie zasługuje on na uwzględnienie przez sąd II instancji.

 

Wiktor Świetlik 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Michał Jaszewski 

Doradca prawny Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP