Stanowisko
Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
 
przyjęte na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 roku
w sprawie anonimatu w publikacjach
 
 
1.      Rada Konsultacyjna CMWP wyraża pogląd, iż gwarantowana Konstytucją RP wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1) wymaga dla jej pełnej nieskrępowanej realizacji prawa do publikacji, w każdej formie prasy jak i w innych środkach rozpowszechniania lub upubliczniania informacji, pod pseudonimem lub z zastrzeżeniem danych osobowych do wiadomości redakcji lub osoby odpowiedzialnej za rozpowszechnianie lub upublicznienie materiału prasowego lub innej publikacji.
 
2.      Wydawcy i nadawcy, dostarczający usługi internetowe, prowadzący strony www. (dostawca usług dostępu do internetu tzw. provider) lub inne formy służące udostępnianiu publicznemu informacji, powinni każdemu umożliwiać publikację wypowiedzi, w granicach możliwości technicznych, bez dyskryminacji, z zachowaniem swobody wyrażania poglądów niezależnie od jej formy, także pod pseudonimem. Odpowiedzialność tych podmiotów za informację, której możliwość upublicznienia zapewniono nie powinna dotyczyć wpisów komentarzy, forów dyskusyjnych i innych komunikacji bezpośrednich – on line.