CMWP SDP ze ogromnym zaniepokojeniem przyjmuje informacje świadczące o tym, iż firma kolporterska „Empik” zamierza po raz kolejny decydować o zawartości czasopism, które dystrybuuje, co w ocenie CMWP SDP jest współczesną formą cenzury. Wg informacji publikowanych na publicznych portalach i w mediach społecznościowych związanych z „Gazetą Polską” istnieje duże prawdopodobieństwo, że Empik chce ocenzurować naklejki „Gazety Polskiej” dołączone do najnowszego numeru tygodnika. Kolporter dostarczający sieci prasę na tydzień przed wydaniem kolejnego numeru pisma zażądał od wydawcy „GP” wizualizacji naklejki, która ma być dołączona do najnowszego numeru tygodnika. Redakcja „GP” zapowiedziała, iż do numeru, który ma ukazać się w środę 28 sierpnia, dołączony będzie dodatek w formie naklejki, której treści Redakcja nie chce ujawniać wcześniej niż w dniu ukazania się pisma w kioskach. Wymuszenie na Redakcji przedstawienia naklejki do „akceptacji” firmie odpowiadającej jedynie za sprzedaż gazety jest cenzurą prewencyjną, narusza Konstytucję oraz Prawo Prasowe.

Tymczasem Pol Perfect – kolporter dostarczający prasę do sieci Empik 22 sierpnia b.r. zażądał od wydawcy „Gazety Polskiej” przedstawienia wizualizacji tej naklejki, co może świadczyć o tym, że sieć uzależnia sprzedaż tygodnika z nalepką od jej wyglądu. Jest to wysoce prawdopodobne ze względu na wydarzenia sprzed miesiąca, gdy 22 lipca, na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży tygodnika, Empik poinformował o odmowie sprzedaży wydania „Gazety Polskiej” z naklejką „strefa wolna od LGBT” ze względu na treść naklejki. Decyzję tę skrytykowało m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz Izba Wydawców Prasy .

CMWP SDP przypomina, iż dystrybucja prasy jest wyodrębnioną dziedziną handlu, służącą wydawcom w rozpow­szechnianiu tytułów prasowych, co jest elementem realizacji w praktyce idei wolności słowa i swobód obywatelskich. Kolportaż prasy oparty jest na zasadach dostępności, neutralności i równego traktowania tytułów prasowych i wydawców, a przedsiębiorcy podejmujący się takiej działalności przyjmują na siebie obowiązek przestrzegania powyższych zasad.

CMWP SDP wyraża nadzieję, iż zgodnie z przytoczonymi, obowiązującymi w Polsce zasadami, dystrybucja tygodnika „Gazeta Polska” odbędzie się bez przeszkód i i bez wcześniejszej ingerencji w zawartość pisma nieuprawnionych podmiotów.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Warszawa, 23 sierpnia 2019 r.

oświadczenie CMWP SDP z 23 lipca 2019   http://https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-w-sprawie-dzialania-firmy-empik-w-stosunku-do-gazety-polskiej/

oświadczenie CMWP SDP z 26 lipca 2019 r. http://https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdpw-sprawie-decyzji-sadu-okregowego-w-warszawie-o-wstrzymaniu-dystrybucji-wydania-gazety-polskiej-do-ktorej-dolacz/

Izba Wydawców Prasy krytycznie o przypadkach ograniczania wolności dystrybucji prasy 31 lipca 2019 https://cmwp.sdp.pl/izba-wydawcow-prasy-krytycznie-o-przypadkach-ograniczania-wolnosci-dystrybucji-prasy/http://

 

 

 

 

 

o tym na portalu społecznościowym twitter rzeczniczka Empiku. Decyzja ta jest niezrozumiała w świetle prawa, zarówno polskiego, jak i unijnego, ponieważ łamie fundamentalną w ustroju demokratycznym zasadę wolności słowa. Zasada ta gwarantuje każdemu zarówno możliwość wyrażania swoich poglądów, jak i stwarza możliwość wyrażania negatywnej oceny innych poglądów, czy zachowania, co należy uwzględniać w przypadku podejmowania wszelkich działań w obszarze „polityki antydyskryminacyjnej”. W ostatnim czasie staje się to coraz bardziej istotne, ponieważ w przestrzeni publicznej niejednokrotnie pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji w rzeczywistości promuje się określone postawy i poglądy, co z kolei prowadzi do dyskryminacji tych, którzy się z nimi nie zgadzają.

Zdumienie budzi przy tym próba realnej ingerencji firmy zajmującej się dystrybucją prasy w treści zamieszczane przez gazety, w tym wypadku przez redakcję „Gazety Polskiej” . Jest to praktyka niedopuszczalna. Empik jest jednym z głównych miejsc sprzedaży gazet i jednym z największych na polskim rynku sklepów internetowych, arbitralność decyzji o wycofaniu konkretnego numeru gazety ze sprzedaży oznacza więc dotkliwe straty finansowe dla redakcji, którym nie ma ona jak zapobiec ze względu na krótki czas dystrybucji prasy drukowanej ( 7 dni w przypadku tygodnika) . CMWP SDP zwraca uwagę, iż działanie takie stać się może współczesnym rodzajem cenzury prewencyjnej i w demokratycznym ustroju nie powinno mieć miejsca.

 

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa, 23 lipca 2019 r.

 

 

https://www.empik.com/o-firmie

 

https://ordoiuris.pl/wolnosc-sumienia/zaklad-pracy-nie-miejsce-indoktrynacji

 

 

 

https://niezalezna.pl/280978-empik-zachowuje-sie-jak-cenzor-mowi-j-hajdasz-bedzie-reakcja-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy