1. Niska świadomość w społeczeństwie zakresu podmiotowego i przedmiotowego wolności informacji w tym prawa do informacji publicznej, umożliwia ograniczanie jawności i dostępu do informacji bez reakcji uprawnionych i instytucji.

2. Brak jest podstawowej edukacji dziennikarzy, jak i przez prasę społeczeństwa, o prawach obywateli i powinnościach władzy w zakresie wolności informacji.

3. Brak właściwej, instytucjonalnej edukacji funkcjonariuszy publicznych i osób sprawujących funkcje publiczne, o ich obowiązkach w zakresie transparentności sprawowania władzy. Szczególnie wadliwe jest funkcjonowanie rzeczników prasowych sprawujących nieuprawniony zarząd informacją, a brak odrębnego niezależnego zarządu informacją przez służbę cywilną.

4. Zwiększa się dominacja „uproszczonej” polityki informacyjnej – propagandy nad rzetelnym, obiektywnym i pełnym przekazem informacji publicznej. Obserwować można tolerowanie tego stanu przez prasę (Wydawców).

5. Przygotowanie administracji do uruchomienia powszechnego dostępu do informacji publicznej w formie stron BIP jest bardzo słabe, w szczególności, we władzach sądowniczych, jednostkach podstawowych administracji rządowej i samorządowej oraz realizujących zadania zlecone (oświata, służba zdrowia, inspekcje, urzędy podatkowe, pracy, komunikacji, spółki komunalne i Skarbu Państwa). 6. Zwiększa się kontrola i reglamentacja przepływu informacji ze strony instytucji i władz publicznych jak i „samokontrola” wydawców – co stanowi zagrożenie dla wolności słowa i prasy.

Członkowie Rady

Maciej Bednarkiewicz
Andrzej Paczkowski
Stefan Bratkowski
Krzysztof Piesiewicz
Bohdan Cywiński
Julia Pitera
Ireneusz Krzemiński
Jan A. Stefanowicz
Nina Nowakowska
Adam Strzembosz
Henry Wujec