CMWP SDP serdecznie zaprasza na panel dyskusyjny pt:

„Tajemnica dziennikarska – dobro niechronione?”

 

W trakcie debaty chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

 

Czy obowiązujące dziś przepisy prawa w należyty sposób zabezpieczają tajemnicę dziennikarską?

Jaką rolę odgrywa tajemnica dziennikarska z perspektywy wolności słowa?

Jak zwiększyć gwarancje ochrony tajemnicy dziennikarskiej?

Chcemy, by powyższy panel był inspiracją dla kolejnych działań podejmowanych przez CMWP SDP na rzecz ochrony tajemnicy dziennikarskiej. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w panelu i wzięciu udziały w dyskusji dziennikarzy, pracowników organizacji pozarządowych, prawników.  

Do udziału w panelu zaproszeni zostali:

 

Red. Jadwiga Chmielowska, Zarząd Główny SDP,

Mec. Wiesław Johann, b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego,

Mec. Piotr Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu,

Krzysztof Kwiatkowski, b. minister sprawiedliwości;

Na konferencję zaprosiliśmy także przedstawicieli Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

20 marca (środa), godz. 14:00

Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, I p., sala B

Serdecznie zapraszamy!