Prezydent RP Andrzej Duda ułaskawił Tomasza Wróblewskiego. Dziennikarz, na mocy wyroków Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z dnia 13 października 2015 roku oraz Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 roku został prawomocnie skazany na podstawie art. 212 k.k. na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych, ustalając stawkę dzienną na 100 zł (łącznie 20 000 zł).  CMWP SDP monitorowało proces, jak też aktywnie wspierało wniosek Tomasza Wróblewskiego o ułaskawienie – http://www.freepress.org.pl/show_news.php?id=809 .

Wróblewski, jako redaktor naczelny opublikował w maju 2010 r. na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” i na portalach: www.gazetaprawna.pl oraz www.dziennik.pl,  artykuł prasowy p.t. „Prywatyzacja może uzdrowić Ruch”, w którym wraz z dziennikarzem Michałem Furą poddał krytyce działalność spółki Garmond Press S.A.